De organisatie van de eerstelijnszorg rond obesitas in België

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek dat de zorg voor een persoon, die lijdt aan obesitas, in België in kaart brengt. Deze studie is opgesteld door KULeuven in samenwerking met Novo Nordisk in het kader van een Master Thesisproject en is goedgekeurd na evaluatie door de Ethische Commissie (EC) Onderzoek UZ/KU Leuven. Deze studie werd niet financieel ondersteund door Novo Nordisk. Er wordt gebruik gemaakt van een anonieme, gevalideerde vragenlijst om zowel de multidisciplinaire zorg als mogelijk barrières in de behandeling van obesitas in België te identificeren.

Wij nodigen U uit om aan deze studie deel te nemen omdat u als eerstelijns zorgverlener (apotheker, huisarts of endocrinoloog) als eerste in aanraking komt met personen die lijden aan obesitas en op deze manier een belangrijke impact heeft op het verloop van de behandeling. Via uw deelname zullen we op lange termijn de zorg voor personen, die lijden aan obesitas, kunnen optimaliseren.

Het invullen van deze vragenlijst kan via onderstaande link en zal ongeveer 7-10 minuten van uw tijd in beslag nemen: https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_892deyDeugE5yAu

Het platform waarop de vragenlijst beschikbaar is, is eigendom van KULeuven. Novo Nordisk heeft geen toegang tot deze database. Novo Nordisk zal geen geïndividualiseerde antwoorden op de vragenlijst ontvangen, maar zal een rapport in geanonimiseerde vorm ontvangen met de uitkomst van de vragenlijst. Als u bijkomende informatie wenst, maar ook in geval van problemen of als u zich zorgen maakt, kan u contact opnemen met de hoofdonderzoeker (professor Bart Van der Schueren) via e-mail (bart.vanderschueren@uzleuven.be) en de Co-investigator (Nele Steenackers) via telefoonnummer (+32 16 34 49 13) of via e-mail (nele.steenackers@kuleuven.be).

Hopend op uw medewerking en met hartelijk groet,

Professor Bart Van der Schueren

Publicatie datum
13 feb 2023
Revisiedatum
13 feb 2023