De invloed van sociale determinanten op de gezondheid van patiënten

De geneeskundeopleiding van UGent is op zoek naar praktijken die in de periode 2-8 mei willen deelnemen aan een boeiende oefening, gericht op het vergroten van het bewustzijn van studenten over de invloed van sociale determinanten op de gezondheid van patiënten

Tijdens de COPC-week (Community Oriented Primary Care) duiken studenten van het tweede jaar geneeskunde dieper in de impact van zowel de bredere fysieke als sociale leefomgeving op de gezondheid van patiënten. Kleine groepen van 20 studenten worden toegewezen aan buurten. Bij het zelfstandig werken aan een reeks opdrachten binnen de buurt fungeert een lokale huisartspraktijk als uitvalsbasis.
We zoeken momenteel huisartspraktijken die binnen een straal van 1 uur reistijd rond Gent gevestigd zijn. De studenten zullen vier patiënten uit de praktijk interviewen, en voor elke patiënt ook gesprekken voeren met drie professionals die betrokken zijn bij hun zorg (zoals huisartsen, thuisverpleegkundigen, gezinshulpen, kinesitherapeuten, zorgcoördinatoren op school, enzovoort). Studenten gaan ook op verkenning in de buurt, maken een community diagnose op en interviewen key figuren uit de buurt over de impact van de buurt op de gezondheid van de buurtbewoners (sociaal werker OCMW, schepen voor welzijn, buurtwerker, …). Het is een unieke kans om actief bij te dragen aan het leerproces van toekomstige medische professionals en tegelijkertijd de samenhang tussen gezondheid en sociale factoren te benadrukken. Doe mee en help onze studenten een waardevolle ervaring op te doen in uw praktijk!

Meer informatie:

Wat is de rol van de deelnemende praktijken aan de COPC week:

 • Voorbereidend:
  • 4 patiënten met complexe zorgnood bereid vinden om een 5-tal studenten te woord te staan over hoe hun fysieke en sociale omgeving een impact heeft op hun gezondheid, en over hoe zij multidisicplinaire zorg ervaren. Ugent voorziet hiervoor de nodige folders met informatie. Een afspraak voor een interview vastleggen met de patiënten op woe 02/05 of do 03/05. Dit kan doorgaan bij de patiënt thuis, in de praktijk of op een andere plek in de buurt, afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt. De patiënt een informed consent laten ondertekenen.
  • Voor elk van de 4 patiënten een korte briefing met demografische, sociale en (beperkte) medische achtergrondinformatie opmaken voor de studenten (1 blz)
  • Voor elk van de 4 patiënten een afspraak voor een interview vastleggen met 3 van hun hulpverleners op woe 02/05, do 03/05 of vrij 04/05.
 • Op woensdag 02/05 in de voormiddag: een groepje van 20 studenten verwelkomen en wat toelichting geven over de buurt en de praktijk. De studenten gaan nadien zelfstandig op onderzoek in de buurt.
 • Op woensdag 08/05 een tutorsessie begeleiden waarin de 20 studenten hun resultaten en bevindingen samenleggen, met elkaar ervaringen uitwisselen, en leerpunten voor de toekomst formuleren. Om deze sessie te begeleiden is geen eerdere ervaring met lesgeven noodzakelijk. De voorbereiding van deze sessie vraagt van nieuwe tutoren ongeveer 2 uur werk (inlezen in de reeks opdrachten die de studenten kregen, draaiboek nalezen, …). We voorzien alle materiaal zodat je dit zelfstandig kan doen, of je kan beroep doen op ondersteuning door het Ugent team (samen de documenten doornemen).

Wij bieden vanuit Ugent team

 • een enthousiaste en ervaren contactpersoon die steeds beschikbaar is voor praktijken bij vragen of problemen. Studenten met problemen worden ook door het Ugent team opgevolgd.
 • een verslag met de demografische samenstelling van de buurt waarin uw praktijk is gevestigd en de sociale determinanten van gezondheid in de buurt
 • een beperkte financiële compensatie voor de gemaakte onkosten
 • onze heel oprechte dank om mee te werken aan de opleiding!

Vragen? Interesse? Contacteer mevr Lynn Ryssaert (onderwijsbegeleider) & Prof. Sara Willems (verantwoordelijk lesgever) - Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent - Copcweek@ugent.be

Publicatie datum
14 mrt 2024
Revisiedatum
14 mrt 2024