De impact van de COVID-19 pandemie op het mentaal welzijn van huisartsen

Met dit onderzoek willen we nagaan hoe het gesteld is met het welzijn van huisartsen tijdens de Covid-19 pandemie en inzicht vergaren in de factoren die hieraan gerelateerd zijn.

De totale tijd om de vragenlijst in te vullen bedraagt ongeveer 15 minuten.

Deelname aan deze vragenlijst is anoniem en uw antwoorden worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De data die verzameld wordt, wordt geanonimiseerd. 

De vragenlijst is goedgekeurd door het Ethisch Comité van de UGent. Voor verdere informatie kunt u steeds contact opnemen met Kobe Vancoppenolle (kobe.vancoppenolle@ugent.be).

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_55MUlEuThFbalF4

Publicatie datum
11 okt 2023
Revisiedatum
11 okt 2023