De diagnostiek en behandeling van onychomycose van de teennagel

Wij zijn Céline Van Goethem en Charlotte Moock, 2 huisartsen in opleiding die volop bezig zijn met het maken van de masterproef om de opleiding tot huisarts te kunnen afronden. 

Deze masterproef betreft een studie over de diagnostiek en behandeling van onychomycose van de teennagel. De ‘schimmelnagel’ is een veelvoorkomend probleem in de Vlaamse huisartsenpraktijk en is de frequentste nagelafwijking. Uit onze ervaring in de huisartsenpraktijk blijkt dat het beleid niet steeds eenduidig is. De patiënt kan zowel fysieke gevolgen ervaren zoals pijn en ongemak bij dagelijkse activiteiten, maar het kan ook een sociale en psychologische impact hebben. We willen de huidige richtlijnen omtrent diagnostiek en behandeling van onychomycose van de teennagel vergelijken met de huidige aanpak hiervan bij de Vlaamse huisarts. We willen dit nagaan via een online vragenlijst waarin eerst gepeild wordt naar algemene karakteristieken van de deelnemers en hierna via enkele casussen naar de diagnose en de behandeling van onychomycose. De vragenlijst is volledig anoniem, er worden geen persoonsgegevens gevraagd. 

Voor deze studie hebben we echter nog deelnemers nodig. Onze doelgroep zijn huisartsen en huisartsen in opleiding in Vlaanderen. Deze deelname is volledig vrijwillig en kan op elk moment gestopt worden. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. De vragenlijst kan online worden ingevuld. De deelname aan deze studie houdt geen enkel gezondheidsrisico in. 

Alvast bedankt! 


Met vriendelijke groeten
Céline Van Goethem 
Charlotte Moock

Publicatie datum
03 aug 2023
Revisiedatum
03 aug 2023