Cannabisgebruik door werknemers met een veiligheidsfunctie

Als arbeidsarts in opleiding heb ik als onderwerp voor de masterproef ‘cannabis en veiligheidsfuncties’ gekozen. De bedoeling is om een praktijkrichtlijn op te stellen voor de geschiktheidsbeoordeling van een (toekomstige) werknemer met een veiligheidsfunctie in geval van cannabisgebruik en om een aanbeveling te formuleren over hoe arbeidsartsen beter kunnen samenwerken met werkgevers en de curatieve sector. Deze studie wordt ondersteund door Hilde De Raeve (co-promotor) en Sofie Vandenbroeck (promotor).

In een eerste deel werd de literatuur samengevat.  

Voor het tweede deel hebben wij jullie hulp nodig. We zoeken arbeidsartsen (in opleiding), huisartsen (in opleiding), zorgverleners gespecialiseerd in middelenmisbruik zoals medewerkers van VAD, psychologen (in opleiding) en psychiaters (in opleiding) en werkgevers en vakbondsafgevaardigden van bedrijven met veiligheidsfuncties die willen deelnemen aan een focusgroep.  

In deze focusgroepen zal per deelgroep gediscussieerd worden over de aanpak en preventie van cannabisgebruik bij werknemers met een veiligheidsfunctie. Nadien zal, mits uw toestemming, uw feedback gevraagd worden om zo tot een adviserende praktijkrichtlijn te komen.

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan deze studie, nodigen we u van harte uit om u aan te melden. De interviews zullen plaatsvinden in groepen van 6 à 10 personen en zullen 1,5 à 2 uur duren. De interviews zullen online worden gehouden via Teams, op een tijdstip dat voor jullie het beste uitkomt.

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig, en u kunt op elk moment stoppen zonder dat dit gevolgen heeft voor u. Alle informatie die tijdens het onderzoek wordt verzameld, zal vertrouwelijk worden behandeld door de onderzoekers en uw anonimiteit zal worden gewaarborgd bij publicatie van de studie.  

Als u wil deelnemen aan deze studie, of als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen via e-mail (lotte.craeghs@student.kuleuven.be).

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u om meer informatie te geven en uw eventuele vragen te beantwoorden.

We danken u alvast hartelijk voor uw tijd en hopen u binnenkort te kunnen verwelkomen als deelnemer van ons onderzoek.

Deze studie met nummer MP028386 is goedgekeurd door de Onderwijs-Begeleidings-Commissie voor Medische Ethiek (OBC) in delegatie van het EC Onderzoek UZ/KU Leuven.

Publicatie datum
01 feb 2024
Revisiedatum
01 feb 2024