Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

Wij, D’Heur Daphne en Eykerman Victoria, zijn twee masterstudenten Geneeskunde studerend aan de Universiteit Antwerpen.  In het kader van onze masterproef doen wij onderzoek naar risicofactoren die mogelijks leiden tot langdurige aanwezigheid van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Voorheen werden deze klachten SOLK genoemd; de afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. 

ALK zijn lichamelijke klachten - onder andere hoofdpijn, gewrichtspijn en buikpijn - gedurende een periode langer dan enkele weken en waarvoor geen medische oorzaak kan worden gevonden. Gemiddeld 41% van de patiënten in eerste lijn krijgt ooit in zijn/haar leven te maken met ALK. De omgang met ALK is zowel voor de patiënt als de huisarts een  moeilijk gegeven. Bijkomstig maken ALK patiënten doorgaans veel gebruik van de gezondheidszorg met een hoge maatschappelijke kost tot gevolg. 

Het onderzoek streeft naar de identificatie van patiëntenkenmerken welke het verloop van ALK beïnvloeden. Deze informatie zal nuttig zijn voor huisartsen om diagnose en behandeling van ALK te optimaliseren, met een verbetering van de arts-patiëntenrelatie tot gevolg. Het uiteindelijke doel is een verbeterde prognose met een snellere resolutie van de klachten, en een verbeterde dagelijkse omgang met de klachten. 

Om dit kennisverrijkende onderzoek te kunnen uitvoeren, zijn wij op zoek naar ALK-patiënten in eerste lijn. Hoe meer deelnemers aan het onderzoek, hoe meer waarschijnlijk betrouwbare resultaten worden bekomen en hoe beter de huisarts toekomstige ALK patiënten zal kunnen ondersteunen.

Naar de bevraging

Publicatie datum
03 okt 2022
Revisiedatum
04 okt 2022