Beheersovereenkomst

Domus Medica wordt vanuit de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd om huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen te ondersteunen op het vlak van preventieve gezondheid. In dit kader werd een beheersovereenkomst goedgekeurd per ministerieel besluit voor de periode 2017-2021.

Opdracht

De beheersovereenkomst heeft betrekking op de ondersteuning van de preventieve gezondheidszorg door huisartsen in de ruime context van de praktijkvoering. Deze overeenkomst draag bij tot de gezondheidsbevordering  en ziektepreventie bij de algemene bevolking en specifieke doelgroepen door middel van educatie, structurele maatregelen, zorg en begeleiding, rechtstreeks naar de einddoelgroep of via relevante intermediairs en settings, met het oog op de realisatie van de beleidsprioriteiten en gezondheidsdoelstellingen van het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid.

Domus Medica kreeg hierbij een specifieke opdracht toegekend met betrekking tot:

  • Het aanbieden van informatie, documentatie en advies
  • Het ontwikkelen van materialen en methodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn
  • De implementatie van materialen en methodieken ter ondersteuning, inclusief deskundigheidsbevordering
  • Het coördineren van de rol van de huisarts in het preventieve gezondheidsbeleid
  • Het mee ondersteunen, helpen ontwikkelen en uitbouwen van operationele informatiesystemen, gericht op efficiëntie en kwaliteitsverbetering en conform met e-health.

Vanuit deze opdracht werkt Domus Medica nauw samen met een veelheid aan partnerorganisaties in preventie.

Thema’s

Vanuit deze opdracht wordt gewerkt rond vrijwel alle preventiethema’s van het moment.  Op 4 prioritaire thema’s wordt  sterk ingezet:

Verder wordt onder de vorm van participatie aan stuurgroep overleg, de bekendmaking van ontwikkelde materialen door partner organisaties en de actieve ondersteuning van huisartsen door middel van de ontwikkeling van vorming - en ondersteuningsmateriaal gewerkt rond valpreventie, suïcidepreventie, borstkankerscreening, dikkedarmkankerscreening, cervixkankerscreening, verslaving, vaccinaties, seksuele gezondheid, voeding en beweging, milieu en gezondheid.

Miniatuurvoorbeeld
Publicatie datum
28 sep 2018