Adviezen opvolging afwijkende uitstrijkjes

Algemene beoordeling van het cervixepitheel

Beleidsvoorstel

Kwaliteit is onvoldoende.

Herhaal het uitstrijkje na 3-6 maanden.

Negatief voor intra-epitheliale leasie of maligniteit (nIlM): 
deze categorie bevat alle normale uitstrijkjes en alle uitstrijkjes met uitsluitend reactieve veranderingen.

Normaal screeningsinterval: 3 jaar, behalve na eerste uitstrijkje: interval van 1 jaar.
Begin screening: 25 jaar 
Eindleeftijd screening: 64 jaar

‘Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance’ (ASC-US)

hrHPV-test: 
 

  • hrHPV-positief: onmiddellijke verwijzing voor colposcopie en biopsie.
  • hrHPV-negatief: uitstrijkje na 12 maanden.

ASC-US+infectie

Infectie + hrHPV-negatief: herhaling na behandeling van de infectie maar ten vroegste 3 maanden na het vorige uitstrijkje. 
Infectie + hrHPV-positief: eerst infectie behandelen, dan colposcopie.

ASC-H (atypische squameuze cellen, H-SIl kan niet 
met zekerheid uitgesloten worden)

Verwijzen naar gynaecoloog voor colposcopie en biopsie.

L-SIL (HPV-effect, CIn I)

Uitstrijkje na 6 maanden: 
 

  • hr-HPV-positief: colposcopie en biopsie.
  • hr-HPV-negatief: herhaal na 12 maanden.

H-SIL (CIn II, CIn III, CIS)

Verwijzen naar gynaecoloog voor colposcopie en biopsie.

Aanwezigheid “endometriale cellen”:  
 

  • <40 jaar: wordt niet vermeld
  • >40 jaar: aanwezigheid wordt vermeld, doch wordt niet beschouwd als epitheliale afwijking

Aanwezigheid van endometriumcellen interpreteren in de klinische context: menses? eerste helft menstruele cyclus? Hormonale substitutie? Intra-uterien voorbehoedsmiddel? 
Endometriumcellen na de menopauze moet steeds verder onderzocht worden: verwijzing naar de gynaecoloog voor gecombineerde colposcopie en hysteroscopie, met eventueel biopsiename indien mogelijk.

‘Atypical glandular Cells’ (AgC): atypische glandulaire cellen, endocervicaal, endometriaal of nOS (not Otherwise Specified: niet nader gespecificeerd)

Verwijzen naar gynaecoloog voor colposcopie, biopsie, endocervicale en endo- 
metriale weefselafname.

AGC-voorkeur neoplasie

Verwijzen naar gynaecoloog.

AIS-ecc: endocervicaal adenocarcinoma in situ

Verwijzen naar gynaecoloog.

Invasief carcinoom, plaveiselcel- of adenocarcinoom

Verwijzen naar gynaecoloog.

Normaal uitstrijkje na behandeling voor H-SIl of AIS-ecc

Na excisionele of ablatieve behandeling voor CIN II, CIN III of AIS: uitstrijkje 6, 12 en 24 maanden na behandeling. Ook colposcopie en hrHPV-test 6 maanden na behandeling. Jaarlijks uitstrijkje tot 5 jaar na behandeling.  
Daarna normaal screeningsinterval. 
Na excisionele of ablatieve behandeling voor CIN I: uitstrijkje 6, 12 en 24 maanden na behandeling. daarna normaal screeningsinterval.

Publicatie datum
02 okt 2018