Wat is het alternatief voor Zalvor® bij de behandeling van scabiës?

Magistrale bereiding: Benzylbenzoaat 10%/25% lotion TMF DT 200 ml

Goed alternatief

Er zijn twee argumenten waarom deze magistrale bereiding met benzylbenzoaat naar voor geschoven wordt als geschikt alternatief: 

1. Doeltreffendheid van benzylbenzoaat

Praktijkervaring (scabiësproject Sint-Niklaas) leert dat behandeling met benzylbenzoaat doeltreffend is en goede resultaten oplevert bij het bestrijden van recente scabiësuitbraken in Vlaanderen. Dit ondanks het feit dat het Agentschap Zorg en Gezondheid, het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie en de Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk (BAPCOC 2021) beschrijven dat benzylbenzoaat minder doeltreffend is. 

2. Resistentie voor permethrine

Hoewel meer onderzoek nodig is, zijn in literatuur de eerste resultaten beschikbaar die resistentie van de schurftmijt voor permethrine (Zalvor®) suggereren. 

Het scabiësproject van Sint-Niklaas bevestigt deze beide argumenten. Strikte monitoring tijdens dit project toont aan dat behandeling met benzylbenzoaat werkt, waar permethrine (Zalvor®) faalt. Dankzij de intensieve opvolging van patiënten tijdens dit project kon therapieontrouw als mogelijke oorzaak van therapiefalen worden uitgesloten, wat op resistentie wijst.  

Tips voor de praktijk

1. Dosis

  • Voor kinderen <2 jaar: benzylbenzoaat 10%, 200 ml (terugbetaald)
  • Voor kinderen >2 jaar en volwassenen: benzylbenzoaat 25%, 200 ml (terugbetaald)

2. Behandelschema: 2 x 3 dagen 

Benzylbenzoaat kent een intensiever behandelschema ten opzichte van Zalvor® omdat het de eitjes van de schuftmijt niet doodt. Het optimale behandelschema bestaat uit 3 applicaties met een tijdsinterval van 24 uur, waarbij de patiënt zich tussentijds niet mag wassen. Het is belangrijk de behandeling na 7 dagen pauze te herhalen (2 x 3 dagen). 

Opmerking: In de literatuur wordt ook een behandelschema van 2 x 2 dagen vermeld, maar praktijkervaring leert dat dit minder doeltreffend is dan een 2 x 3 dagen. 

Voor een praktische behandelfiche verwijzen we naar de instructie 'Behandeling met lotion' van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

3. Bijwerkingen en contra-indicaties

Behandeling met benzylbenzoaat veroorzaakt meer irritatie ten opzichte van Zalvor® en heeft een onaangename geur. Het is belangrijk patiënten hierover te informeren. 

4. Contra-indicaties

Benzylbenzoaat is gecontra-indiceerd bij patiënten met een overgevoeligheid voor parfum. Hiervoor kan ivermectine als alternatief voorgesteld worden. 

Ivermectine

Ivermectine wordt niet als eerste alternatief naar voor geschoven omwille van volgende redenen: 

  • Het is niet beschikbaar op de Belgische markt. Dit geneesmiddel moet worden ingevoerd uit het buitenland, wat tijd kost. 
  • Deze behandeling is duur en de kostprijs kan hoog oplopen omdat de patiënt en contactpersonen gelijktijdig behandeld dienen te worden. 
  • Aan deze behandeling zijn zeldzame, maar ernstige nevenwerkingen verbonden zoals bloedbeeldafwijkingen, leverfunctiestoornissen en neurologische klachten. 

Omgevingsmaatregelen

Naast de medicamenteuze behandeling van schurft zijn ook ALTIJD omgevingsmaatregelen en gelijktijdige behandeling van contactpersonen cruciaal voor het slagen van de behandeling. 
Hierbij is het belangrijk om: 

  • alle personen van één cluster met éénzelfde therapie te behandelen. 
  • vanaf het begin grondig en nauwkeurig te werk te gaan om pingponginfecties, herhaalde behandelingen en mogelijke ontwikkeling van resistentie zoveel mogelijk te vermijden.

Dr. Véronique Goeteyn (dermatoloog Vitaz)
Ann Martens (coördinator scabiësproject Sint-Niklaas, verpleegkundige WGC De Vlier)
Anneleen Janssen (Domus Medica)