Huisarts Nu 2020; 49(5): september-oktober

Huisarts Nu 2020; 49(5): september-oktober

Editoriaal

Editoriaal
Avonts, Dirk

Internationaal

204
Internationaal
Wouters, Sofie
205-206
Internationaal
Vande Velde, Philippe
207
Internationaal
De Deken, Lut

Artikel

209-211

Concrete tips om vlotter te werken

Artikel
Wouters, Sofie, Goesaert, Elfi, Broeckx, Dirk, Opsomer, Joke
213-215

Voorstelling van het Scale-Up diaBetes and hYpertensive care (SCUBY)-project

Artikel
Danhieux, Katrien, Buffel, Veerle, Wouters, Edwin, Martens, Monika, Remmen, Roy, van Olmen, Josefien
216-219

Tien basisregels

Vorming
Smeets, Miek, Raat, Willem, Vandenhoudt, Hilde, Vaes, Bert
220-224

Wat is het effect op de levenskwaliteit van de patiënt?

Artikel
Lefevre, Annelies, Smeets, Miek, Raat, Willem, Vaes, Bert
226-227

Naar een uniforme en multidisciplinaire aanpak

Artikel
Raat, Willem, Smeets, Miek, Vandenhoudt, Hilde, Vaes, Bert
231-236

Symptomen, risicofactoren en behandeling

Artikel
Van Damme, Axel, Declercq, Tom, Lemey, Lieve, Tandt, Hannelore, Petrovic, Mirko
238-241

Een juiste diagnose leidt naar een gepast beleid

Artikel
Vermeulen, Sébastien, Vanspauwen, Robby, Zarowski, Andrzej, Blaivie, Catherine, Van Dinther, Joost, Wuyts, Floris
243-247

Welke maatregelen helpen mens én natuur vooruit?

Artikel
De Schrijver, An, De Wilde, Joke, Hoeyberghs, Lieve, Delarue, Stefanie, Heyvaert, Jeroen, De Smet, Stefaan, De Vos, Catherine, Mertens, Jan

Opinie

228-229
Opinie
Deschepper, Reginald

Verhaal

254-255
Verhaal
D’Argent, Franky
256
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

249
Boekbespreking
Jacobs, Tom
250
Boekbespreking
Christens, Anja
252
Boekbespreking
Jacobs, Tom

Wanneer komen we terug in balans?

-
Avonts, Dirk

De coronaperikelen zijn nog steeds merkbaar in de praktijk. Het jojobeleid, met op- en neergaande verstrengingen en versoepelingen, vormt geen stevige bodem voor de zorgcontinuïteit in de eerste lijn.

Lees meer

Hoe lang kunnen 50-plussers nog gezond werken?

-
Wouters, Sofie

De gemiddelde HWLE voor 50-plussers (9,42 jaar) ligt in Engeland lager dan het aantal jaren tot de gerechtigde pensioenleeftijd (65-68 jaar). Oudere, nog werkende mensen van lagere socio-economische status en in specifieke regio’s in Engeland zouden gebaat kunnen zijn met een proactieve aanpak om zowel hun gezondheid, hun werkplekomgeving alsook hun jobkansen te verbeteren en zo tot een hogere HWLE te komen.

Lees meer

Moeten antihypertensiva ’s avonds ingenomen worden?

-
Vande Velde, Philippe

Gezien de potentiële winst en het ontbreken van negatieve gevolgen in deze studie kan men overwegen om antihypertensiva ’s avonds te laten innemen. Op theoretische basis zouden de ACE-inhibitoren en sartanen hiervoor een goede kandidaat kunnen zijn. Individuele opvolging van bloeddruk en bijwerkingen blijft uiteraard van belang.

Lees meer

Depressie: een mentale pandemie

-
De Deken, Lut

Wereldwijd is de incidentie van majeure depressie bijna verdubbeld tussen 1990 en 2017. De stijging van het aantal depressies, volgens leeftijd gestandaardiseerd, is het hoogst in België. Extra maatregelen zijn nodig om depressie terug te dringen en complicaties, waaronder suïcide, te voorkomen.

Lees meer

Elektronisch voorschrijven in vraag en antwoord. Concrete tips om vlotter te werken

-
Wouters, Sofie
Goesaert, Elfi
Broeckx, Dirk
Opsomer, Joke

Op 1 januari 2020 werd het elektronisch voorschrijven voor geneesmiddelen verplicht. De nieuwe regels van het elektronisch voorschrijven hebben al veel inkt doen vloeien. Belangrijk is dat alle partijen (patiënt, arts en apotheker) zo goed mogelijk begrijpen wat de nieuwe regels betekenen. Het doel van elektronisch voorschrijven is duidelijk: digitalisering van de zorg om meer inzicht te krijgen in wie wat voorgeschreven krijgt en aldus de vinger aan de pols te houden van het medicatiegebruik en de therapietrouw bij patiënten. Meten is immers weten.

Lees meer

Waar haken mensen in de zorg voor diabetes en hypertensie af? Voorstelling van het Scale-Up diaBetes and hYpertensive care (SCUBY)-project

-
Danhieux, Katrien
Buffel, Veerle
Wouters, Edwin
Martens, Monika
Remmen, Roy
van Olmen, Josefien

Zorg voor mensen met een chronische aandoening is niet eenmalig maar een continuüm: van mensen zo vroeg mogelijk opsporen en dus screenen en testen over de juiste diagnosestellen en periodiek opvolgen tot hun behandeling oppunt stellen om uiteindelijk hun chronische ziekte ‘goed gereguleerd’ te krijgen.

Lees meer

Zorg voor patiënten met hartfalen. Tien basisregels

-
Smeets, Miek
Raat, Willem
Vandenhoudt, Hilde
Vaes, Bert

Hartfalen is een belangrijk probleem. Ten eerste door de hoge prevalentie van de aandoening: 10-20% van de patiënten tussen de 70 en 80 jaar lijdt aan hartfalen.1 Ten tweede door de grote impact op de kwaliteit van leven: draaglast van symptomen, herhaaldelijke ziekenhuisopnames en verhoogd risico op overlijden.1 Ten derde door de hoge gezondheidskosten, vooral ten gevolge van frequente ziekenhuisopnames (1-2% van het Riziv-budget).

Lees meer

Implementatie van een zorgpad hartfalen. Wat is het effect op de levenskwaliteit van de patiënt?

-
Lefevre, Annelies
Smeets, Miek
Raat, Willem
Vaes, Bert

Chronisch hartfalen is een belangrijk probleem omwille van de vergrijzende populatie, de impact op de kwaliteit van leven, de herhaaldelijke ziekenhuisopnames en de hoge mortaliteit. Het is bekend dat een multidisciplinair zorgprogramma met opvolging door gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen de sterfte doet dalen, hartfalenhospitalisaties vermindert en de levenskwaliteit verbetert.

Lees meer

Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen. Naar een uniforme en multidisciplinaire aanpak

-
Raat, Willem
Smeets, Miek
Vandenhoudt, Hilde
Vaes, Bert

Een persoon met hartfalen is een archetype voor de chronische patiënt. In België worden jaarlijks meer dan 15 000 patiënten gediagnosticeerd, van wie een kwart overlijdt binnen het jaar na diagnose. Ongeveer 1-2% van het jaarlijkse budget voor gezondheidszorg gaat naar patiënten met hartfalen, vooral omwille van frequente (her)opnames.

Lees meer

Wanneer wordt levensstijl een medicijn?

-
Deschepper, Reginald

Levensstijlgeneeskunde mag stilaan een evenwaardige plaats krijgen in het voorkomen en stabiliseren van chronische aandoeningen. Eenvoudige levensstijlaanpassingen kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren en leveren een veelvoud aan besparingen op.

Lees meer

Ouderdomsdepressie. Symptomen, risicofactoren en behandeling

-
Van Damme, Axel
Declercq, Tom
Lemey, Lieve
Tandt, Hannelore
Petrovic, Mirko

Ouderdomsdepressie is een veelvoorkomende psychi­sche stoornis bij ouderen, met een geschatte preva­lentie van 13,3%. De aandoening gaat gepaard met een verhoogde morbiditeit en mortaliteit en genereert hoge kosten voor de samenleving. Zo liggen de kosten voor de behandeling van een oudere persoon met depressie 1,86 keer hoger dan de behandeling van een oudere persoon zonder depressie.

Lees meer

Aanpak van duizeligheid. Een juiste diagnose leidt naar een gepast beleid

-
Vermeulen, Sébastien
Vanspauwen, Robby
Zarowski, Andrzej
Blaivie, Catherine
Van Dinther, Joost
Wuyts, Floris

Duizeligheid is een frequente aanmeldingsklacht in het huisartsenkabinet. In ongeveer 2 tot 5 procent van alle huisartsconsulten komt deze algemene klacht aan bod. Wat de patiënt precies ervaart, strookt niet altijd met de ideeën die de arts daarover heeft en daarom is het van belang om de klacht te ontcijferen.

Lees meer

Impact van de natuur op de kwaliteit van zorg. Welke maatregelen helpen mens én natuur vooruit?

-
De Schrijver, An
De Wilde, Joke
Hoeyberghs, Lieve
Delarue, Stefanie
Heyvaert, Jeroen
De Smet, Stefaan
De Vos, Catherine
Mertens, Jan

Natuur is belangrijk voor de mens. Voor Vlaanderen zijn er geen cijfers, maar driekwart van de Nederlanders vindt dat natuur hen gezonder en gelukkiger maakt. Meer dan 90% vindt dat kinderen moeten kunnen opgroeien met natuur in de buurt.1

De moderne stadsmens staat echter steeds verder van de natuur en jonge kinderen komen minder en minder met natuur in contact. Talrijke initiatieven als natuurtherapie, natuurcoaching, bosbaden, time-out kampen, bushcraft weekends en therapeutische tuinen spelen in op deze nood. Sinds 2018 kunnen artsen op de Shetlandeilanden patiënten zelfs een portie natuur voorschrijven.

Maar klopt het wetenschappelijk dat natuur ons gezonder en gelukkiger maakt? En als dit zo is, kunnen we deze kennis dan inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?

Lees meer
Small talk survival

Eerste hulp bij netwerken

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Luyben L, Posthouwer I. Small talk survival. Praktische gids voor de gesprekken tussendoor. Amsterdam: Ambo/Anthos;2019:214. ISBN 978-90-263-4967-6.

Enkele jaren geleden op de ‘Dag van de Huisarts’ zag ik tijdens de pauze alleen maar mensen die met elkaar druk in gesprek waren. Nergens meende ik een groepje te ontwaren waarin ik mij zou kunnen voegen. Uiteindelijk keerde ik naar het auditorium terug om het jongste nummer van Huisarts Nu te lezen.

Lees meer
Palliatieve thuiszorg

Palliatieve thuiszorg

-
Christens, Anja
Referentie:
De Poot D, Distelmans W. Voor altijd thuis. Over palliatieve thuiszorg. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet;2018:218. ISBN 978-90-8924-6837.

Dit boek werd geschreven naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de oprichting van het eerste palliatieve thuiszorgteam en gaat over de totstandkoming, het blijvend belang en de toekomstperspectieven van de palliatieve thuiszorg. Met getuigenissen van artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers van vroeger en nu wordt een mooi verhaal verteld dat intrigeert en inspireert.

Lees meer
Family Medicine

Baanbrekende artikels uit de huisartsgeneeskunde

-
Gibson, Hannah
Referentie:
Kidd M, Heath I, Howe A. Family medicine, the classic papers. New York: CRC Press, Taylor & Francis Group;2017:434. ISBN 978-18-4619-994-3.

Het boek ‘Family medicine, the classic papers’ is een samenstelling van interessante en belangrijke papers in de huisartsgeneeskunde gepubliceerd tussen 1894 en 2015. De samenstellers zijn Michael Kidd, Iona Heath en Amanda Howe, allen huisartsen actief bij WONCA, de wereldorganisatie voor huisartsen. WONCA bestaat sinds 1972 en is actief in meer dan 160 landen. Het werkt samen met de WGO op vlak van huisartsgeneeskunde.

Lees meer
Migrant health

Migrant health

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Kumar BN, Diaz E (ed.). Migrant health: a primary care perspective. Boca Raton (US): CRC Press, WONCA Family Medicine;2019:306 (index incl.). ISBN 978-1-138-49804-4.

Tussen de nood aan een goede eerstelijnszorg voor migranten en vluchtelingen en literatuur als leidraad bestaat er een grote afstand. Die afstand probeert dit boek te overbruggen. Het omvat een compilatie van artikelen geschreven door eerstelijnsspecialisten van over de hele wereld, waarbij wordt nagestreefd om alle onderwerpen over ‘migrant health’ te laten passeren.

Lees meer

De Daltons

-
D’Argent, Franky

Vier broers wonen ongehuwd samen in het ouderlijke huis: Patrick, Rudy, Jacques en Serge. Ze lijken wel de Daltons, maar zijn eerder simpel dan venijnig. De vier broers leven allemaal van een uitkering. Eén doet de boodschappen, de ander is de ‘huismeid’. Eén de financiën en dat is heel wat.

Lees meer

Geen haar op het hoofd

-
Wiggers, Anne Marieke

Een jong koppel komt op raad­pleging. De vriendelijk uitziende man en vrouw nemen plaats op de houten klapstoeltjes, die we wegens coronamaatregelen hebben geplaatst omdat ze makkelijk te ontsmetten zijn. Vervolgens opent de dame haar handtas, waaruit ze twee stukken verfrom­meld keukenpapier haalt.

Lees meer