Huisarts Nu 2020; 49(4): juli-augustus

Huisarts Nu 2020; 49(4): juli-augustus

Editoriaal

Editoriaal
Avonts, Dirk

Internationaal

Internationaal
Avonts, Dirk

Artikel

Ervaringen en leerpunten van een huisartsenteam

Artikel
Van Heden, Lore, Maes, Sophie, Ghesquiere, Barbara, Vanhoren, Julie, Van Pottelbergh, Gijs

Hoe kan de huisarts de betrokkenen hierin begeleiden?

Artikel
Janssenswillen, Marijke

Hoe patiënten begeleiden bij de aanvraag van persoonsvolgende financiering?

Artikel
Ceule, Dave

Hoe kan dit gepersonaliseerde overzichtsschema helpen bij opvolging?

Vorming
Vloemans, Patrick

Van een lineair naar multifactorieel model

Artikel
Kool, Emy, D'hanis, Gunter

Opvolging in een plattelandspraktijk in Nieuw-Zeeland

Casus
Wiggers, Anne Marieke

Opinie

Verhaal

Verhaal
D’Argent, Franky
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

Boekbespreking
Jacobs, Tom
Boekbespreking
De Deken, Lut
Boekbespreking
Busschots, Marianne
Boekbespreking
Cruyt, Phaedra

Het nieuwe normaal

-
Avonts, Dirk

Het begin van de lockdown voelde even als wittebroodsweken. Plots waren telefonische contacten (eindelijk) een volwaardige medische handeling, met de zegen van de Orde van Artsen en terugbetaling via het Riziv.

Lees meer

Mentaal welzijn van zorgverleners tijdens COVID-19

-
Vertommen, Julie

Deze studie toont aan dat er een duidelijke nood is aan ondersteuning en begeleiding van zorgverleners in crisistijden. Door gepaste zorg aan te bieden, afgestemd op het niveau van mentaal welzijn van de zorgverleners, kan men adequaat te hulp schieten. Dit is essentieel aangezien dit virus een blijvende impact kan hebben op het mentale welzijn van de zorgverleners.

Lees meer

Slaapkwaliteit van zorgverleners tijdens COVID-19

-
Vertommen, Julie

Zorgverleners die patiënten met COVID-19 behandelen, ervaren een minder goede slaapkwaliteit. Sociale steun verlaagt bij deze zorgverleners angst en stress, wat leidt tot een hogere eigen effectiviteit. Deze studie laat evenwel niet toe om causale relaties te leggen.

Lees meer

Urbanisatie en verkeersongevallen

-
Avonts, Dirk

Via gesofisticeerde software kunnen steden ingedeeld worden in negen types volgens wegennetwerk en ver- keersveiligheid. De infrastructuur van het type ‘verkeers- intensieve stad’ komt hieruit naar voor als de meest vei- lige stedelijke structuur. Dit kan een inspiratie zijn voor steden die willen inzetten op minder verkeersongevallen.

Lees meer

Rol van de huisartsenkringen en wachtposten cruciaal in triagecentra

-
Teughels, Stefan

Namens de wachtposten en hun per- soneel in Vlaanderen reageerde Ste- fan Teughels, voorzitter Wachtpos- ten Vlaanderen, op het interview met Ri De Ridder, voormalig direc- teur-generaal Dienst geneeskundige verzorging Riziv. Vooral de titel van dit interview zorgde voor controver- se (zie Huisarts Nu 3, blz. 108-111).

Lees meer

In memoriam Prof. em. dr. Fons Van Orshoven, stichter WVVH

-
N.A.

Fons Van Orshoven werd op 16 april 1922 geboren in Hoeilaart. Hij was er huisarts en ook politiek actief. En op 4 juni sloot hij ook in Hoeilaart definitief de ogen. Maar zijn professioneel leven had een veel grotere actieradius dan de kerktoren van Hoeilaart.

Lees meer

De aanpak van een COVID-uitbraak in een woonzorgcentrum. Ervaringen en leerpunten van een huisartsenteam

-
Van Heden, Lore
Maes, Sophie
Ghesquiere, Barbara
Vanhoren, Julie
Van Pottelbergh, Gijs

Wat begon als een verontrustend verhaal uit China, heeft zich razendsnel verspreid en heeft ondertussen reeds maanden heel de wereld in de ban. De 2020 COVID-pandemie is een uitdaging voor de hele gezondheidszorg, maar treft zeker ook de ouderenzorg hard. Op het moment van het schrijven van dit artikel op 15 juni 2020 telt ons land 9661 overlijdens gelinkt aan deze COVID-uitbraak waarvan 4848 in woonzorgcentra (WZC’s).

Lees meer

Tuberculose herkennen in COVID-tijden

-
N.A.

De lockdown tijdens de coronapandemie heeft vele gevolgen, waaronder ook een mogelijke toename van het aantal personen met tuberculose. Wie op zoek is naar een heldere update over deze aandoening, kan het vijfde deel van het Compendium Geneeskunde 2.0 raadplegen. Hieronder vindt u een korte samenvatting van dit hoofdstuk.

Lees meer

Impact van een verkeersongeval. Hoe kan de huisarts de betrokkenen hierin begeleiden?

-
Janssenswillen, Marijke

In maart 2020 zette COVID-19 in een recordtempo onze hele maatschappij op zijn kop. De getroffen maatregelen waren onder andere zichtbaar in het verkeer. Het was beduidend minder druk op de weg, waardoor er minder verkeersongevallen plaatsvonden.

Lees meer

Zorg op maat voor patiënten met een handicap. Hoe patiënten begeleiden bij de aanvraag van persoonsvolgende financiering?

-
Ceule, Dave

Op 1 januari 2017 maakte Vlaanderen een revolutionaire keuze: mensen met een handicap krijgen zelf het geld in handen om hun zorg te organiseren. Dit betekent dat een patiënt met een handicap via het systeem van persoonsvolgende financiering zijn/haar zorg volledig op maat kan regelen.

Lees meer

Correct gebruik van een rollator

-
Van Hoof, Jo

Rollators zijn een niet te missen hulpmiddel voor hulpbehoevende personen. Zij dragen bij aan een toename in evenwicht en mobiliteit bij personen met fysieke beperkingen.

Lees meer

Hoe ingrijpende gebeurtenissen beter herkennen? Snelle interventie helpt bij acute stressreacties en trauma’s

-
Heulot, Anouck
Leysen, Peter
Lo Bue, Salvatore

Heel wat mensen maken tijdens hun levensloop een ingrijpende gebeurtenis mee. De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders beschouwt een gebeurtenis als ingrijpend als men bedreigd is met de dood of ernstige letsels, als men getuige is van de dood of de ernstige letsels van iemand anders, als men te weten komt dat een naaste zo’n gebeurtenis heeft meegemaakt of als men herhaaldelijk blootgesteld wordt aan de aversieve details na zo’n gebeurtenis.

Lees meer

Helikopterbeeld, een kompas bij complexe problematiek. Hoe kan dit gepersonaliseerde overzichtsschema helpen bij opvolging?

-
Vloemans, Patrick

Aan het begeleiden van complexe problemen heeft de huisarts geen gebrek: chronische pijn, kanker, verslavingsproblematiek, mentale problemen, enzovoort. Ook de aanmeldingsvraag van vele patiënten laten een complexe achtergrondproblematiek vermoeden: ‘ik ben moe’, ‘het gaat niet meer met mij’, ‘ik zie het niet meer zitten’.

Lees meer

Een wegwijzer voor chronische en complexe zorg. Van een lineair naar multifactorieel model

-
Kool, Emy
D'hanis, Gunter

Het aantal chronische patiënten met een middelmatige tot hoog complexe zorgvraag neemt steeds toe. De zorg voor dergelijke patiënten vraagt van de huisarts maximale inzet op het vlak van coördinatie van specialistische zorg, intensief medicatiebeheer, secundaire preventie en meer.

Lees meer

Pijn op de borst. Opvolging in een plattelandspraktijk in Nieuw-Zeeland

-
Wiggers, Anne Marieke

Op een drukke maandagmiddag zie ik in mijn nieuwe plattelandspraktijk in Nieuw-Zeeland Steve, een 50-jarige melkboer uit de regio, die slechts zelden de praktijk bezoekt. Een jongere dame, die ik eerder al als patiënte zag, begeleidt hem. Bij navraag blijken de twee vrienden van elkaar te zijn.

Lees meer

Met oorsuizen leren leven hoeft niet

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Vinck B, Vingerhoets K. Over tinnitus: hoe oorsuizen je leven kan beheersen en waarom dat niet zo hoeft te zijn. Anwerpen: Manteau;2020;216.
ISBN 978-90-223-3721-9.

Bij tinnitus kom je er niet met betahistine of cinnarizine en met de mededeling ‘dat je ermee moet leven’ al evenmin. In het laatste geval geef je trouwens aan de patiënt mee dat tinnitus voor altijd zal blijven bestaan: het ondraaglijke wordt er alleen maar erger door!

Lees meer

Wat de bijsluiter niet vertelt

-
De Deken, Lut
Referentie:
Laekeman G, Leyssens L. Geneesmiddelen. Wat de bijsluiter niet vertelt. Leuven: Acco Uitgeverij;2018:240. ISBN 978-94-6344-255-8.

Dit boek over geneesmiddelen is al de vierde volledig herwerkte uitgave. De eerste uitgave dateert van 2002. De eerste auteur, Gert Laekeman, is emeritus
gewoon hoogleraar aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij farmacotherapie en fytotherapie doceerde.

Lees meer

Van dit boek ga je beter slapen

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Elzes C, Freriks D. Van dit boek ga je beter slapen. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Kosmos;2018:176. ISBN 978-90-215-7091-4.

Eén op drie volwassenen slaapt slecht. Er bestaat dus zeker een markt voor een boek dat zich richt op deze doelgroep. De auteurs van het boek hebben geen medische achtergrond, maar als journaliste en kunstenares met een leven gevuld met slaapproblemen, noemen ze zich vooral ervaringsdeskundigen.

Lees meer

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Höing M, Janssen J, Liebregts M, Boer A (red.). Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit – handboek voor professionals in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho;2017:336. ISBN 978-90-469-0583-8.

Zowel voor de arts als voor de patiënt is het niet altijd gemakkelijk om het onderwerp ter sprake te brengen, maar seksuele gezondheid vormt een belangrijk deelvan de algemene gezondheidsbeleving. Het is dus van groot belang dat elke zorgverlener even gemakkelijk over een verkoudheid of knieprobleem kan spreken met de patient, als over erectiestoornissen en dyspareunie.

Lees meer

Breek met hoe je eet

-
Cruyt, Phaedra
Referentie:
Van Laer H. Breek met hoe je eet. Kalmthout: Van Halewyck;2019:195. ISBN: 978-94-6131-940-1.

De meeste mensen weten wel wat gezond is, maar slagen er niet in het vol te houden. Dit boek profileert zich net als géén dieetboek, maar wel als een handboek om inzicht te krijgen in het ‘waarom’ van het falen gezond te eten, om zich daar vervolgens tegen te wapenen. Het boek staat dan ook vol met handige tips en is een echt doeboek (met invulpagina’s!).

Lees meer

Nathalie

-
D’Argent, Franky

“Eigenlijk was ik boos op jou in het begin”, zegt ze met een stralende glimlach. “Boos omdat je geen verdere onderzoeken voorstelde of andere medicatie gaf, nu versta ik dat.”

Lees meer

Een grondige wasbeurt

-
Wiggers, Anne Marieke

Sommige families heb ik, ondanks het hele coronagebeuren, toch nog veel gehoord of gezien. Zo ook de familie Hasmi: een fijn jong gezin waarvan de ouders afkomstig zijn uit Afghanistan. De moeder is een stevige dame die veel lacht maar helaas beperkt Nederlands spreekt.

Lees meer