Huisarts Nu 2020; 49(1): januari-februari

Huisarts Nu 2020; 49(1): januari-februari

Editoriaal

Internationaal

Internationaal
Avonts, Dirk

Artikel

Een pragmatisch gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

Artikel
Butler, Christopher C, van der Velden, Alike, Bongard, Emily, Saville, Benjamin, Holmes, Jane, Coenen, Samuel
Vorming
Leysen, Bert, Rydant, Silas, Dom, Geert, Robberechts, Anneleen, Matheï, Cathy, De Loof, Hans

Toepassing van het slaap-waakregulatiemodel van Borbély

Artikel
Franck, Erik

Hoe kan de huisarts mee ondersteunen?

Artikel

Voor- en nadelen van zorgen in groep

Artikel

Opinie

Off the record
Van Kersschaever, Greet

Verhaal

Anne Marieke

Boek

Influenza: uitzieken of toch antivirale therapie?

-
Avonts, Dirk

Tot nu toe is de behandeling van griep erg rechtlijnig: personen met een zwakke gezondheid vaccineren vooraleer het griepseizoen zich aandient en de anderen met Nieuwjaar een goede gezondheid toewensen.

Lees meer

Pancreaskanker neemt wereldwijd toe

-
Avonts, Dirk

Met de gulle financiële hulp van Bill & Melinda Gates Foundation maakte de ‘Pancreatic Cancer Collaboration’, onder leiding van professor Reza Malekzadeh, een wereldwijd overzicht van de incidentie, sterfte en de risicofactoren van pancreaskanker.

Lees meer

Kangoeroezorg verhoogt levenskansen bij laag geboortegewicht

-
Avonts, Dirk

Het is al langer gekend dat kangoeroezorg (huid-huidcontact) tussen moeder en kind een gunstige invloed heeft op de neonatale sterfte en de ontwikkeling van baby’s die te vroeg geboren worden of ter wereld komen met een (extra) laag geboortegewicht.

Lees meer

De wijsheid van een schaakgrootmeester

-
Jacobs, Tom

Een man bekwaamt zich in het schaakspel bij een grootmeester. Tijdens het spel raakt hij in een positie waarin het helemaal niet meer duidelijk is wat zijn volgende zet moet worden. Geen enkele optie toont een zinnige uitweg, zo beschrijft Sokol in ‘Grandmasters of medicine’.

Lees meer

Moet de patiënt nuchter zijn voor een lipidenbepaling?

-
Govaerts, Frans

Op populatieniveau ziet men voor nuchtere en niet-nuchtere bepalingen gelijkaardige verbanden tussen lipidenconcentratie en cardiovasculair risico.

Lees meer

Oseltamivir voor griepachtige aandoeningen. Een pragmatisch gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek

-
Butler, Christopher C
van der Velden, Alike
Bongard, Emily
Saville, Benjamin
Holmes, Jane
Coenen, Samuel

Antivirale middelen worden zelden voorgeschreven in de Europese eerstelijnszorg voor griepachtige aandoeningen. Overheden hebben ze wel massaal aangekocht en gestockeerd ten tijde van de Mexicaanse griep, ook in België.

Lees meer

Hoe opioïden veilig voorschrijven? Huisartsen en apothekers samen op Medisch-Farmaceutisch Overleg

-
Leysen, Bert
Rydant, Silas
Dom, Geert
Robberechts, Anneleen
Matheï, Cathy
De Loof, Hans

In de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft de opioïdenepidemie dramatische proporties aangenomen. Sinds 2012 sterven er meer mensen door een overdosis dan er doden vallen in het verkeer. In 2016 stierven 42 000 mensen als gevolg van een aan opioïden gerelateerde overdosis. Dat komt neer op gemiddeld 115 overlijdens per dag.

Lees meer

Slaaptraining bij chronische insomnia. Toepassing van het slaap-waakregulatiemodel van Borbély

-
Franck, Erik

Slapeloosheid is een frequente en toenemende klacht in de eerste lijn. Naar schatting een derde van de algemene bevolking heeft symptomen van slapeloosheid en 10% voldoet aan de criteria van chronische insomnia.

Lees meer

‘We missen nog een kader voor genetisch onderzoek’

-
Van Kersschaever, Greet

Greet Van Kersschaever heeft vele levens. Na haar leven in Afrika en jaren in de schoolgeneeskunde werd ze pas enkele jaren terug opnieuw huisarts. En dat doet ze voor de volle 100%: naast huisarts in een wijkgezondheidscentrum is ze ook ondervoorzitter van Domus Medica en ijvert ze voor een snellere herkenning van zeldzame ziekten.

Lees meer

Hoe sneller een zeldzame ziekte herkennen? Onderzoek naar kennis en alertheid bij artsen in de praktijk

-
Vandeborne, Liese

De diagnose van een zeldzame ziekte start zoals ieder andere diagnose: een patiënt met klinische symptomen presenteert zich bij de huisarts of de ouders gaan, indien het een kind betreft, op consultatie bij een kinderarts.

Lees meer