Huisarts Nu 2019; 48(6): november-december

Huisarts Nu 2019; 48(6): november-december

Editoriaal

Editoriaal
Avonts, Dirk

Internationaal

268
Internationaal
Van Hoof, Jo
270
Internationaal
Ailliet, Luk, Rubinstein, Sidney
271
Internationaal
Kenyon, Chris

Artikel

273-277

Welke communicatiestrategie kan hen overtuigen?

Artikel
Van Hoof, Jo
278-281

Kleinschalig onderzoek naar ervaringen en aanpak

Artikel
Van Hoof, Jo
286-287

Hoe kijken huisartsen en apothekers terug?

Vorming
Rydant, Silas, Merckx, Gert
290-293

Hoe niet-monogame relatievormen ter sprake brengen?

Vorming
Platteau, Tom, Apers, Ludwig
294-299

Hoe verzoekers tot internationale bescherming medisch opvolgen?

Casus
Ramboer, Ilse, Hoogewys, Annemarie, Tilley, Jessica
300-303

Onderzoek van dossiergegevens in vijf huisartsenwachtposten

Artikel
Colliers, Annelies, Adriaenssens, Niels, Anthierens, Sibyl, Bartholomeeusen, Stefaan, Philips, Hilde, Remmen, Roy, Coenen, Samuel
308-309

Enkele beginselen uit de antroposofische geneeskunde

Vorming
Schaubroeck, Marnix
312-314

Over alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap

Vorming
Toyinbo, Lyssa, Geukens, Eline

Opinie

283
Opinie
Timmerman, Nicole

Verhaal

322-323
Verhaal
D’Argent, Franky
324
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

318-319
Boekbespreking
Raemdonck, Kevin
320
Boekbespreking
Christens, Anja
320-321
Boekbespreking
De Deken, Lut

One Health

-
Avonts, Dirk

Er is geen planeet B en daarom moeten we planeet A(arde) koesteren. Die aanpak leunt aan bij het opkomend concept van ‘One Health’: alle levende wezens op aarde hebben recht op een gezond en evenwichtig leven.

Lees meer

Hoe denkt de Belg over vaccinaties?

-
Van Hoof, Jo
Referentie:
European Commission. Europeans’ attitudes towards vaccination. Special Eurobarometer 488; 2019.

Van 15 tot 29 maart 2019 werden persoonlijke interviews afgenomen bij 27 524 Europese burgers uit verschillende sociale en demografische groepen. Deze interviews gebeurden in de thuisomgeving van de deelnemers en in de eigen moedertaal.

Lees meer

Veilig minder antibiotica voor luchtweginfecties

-
Coenen, Samuel
Referentie:
Little P, Stuart B, Francis N, et al. Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections 12 months after communication and CRP training: a randomized trial. Annals of Family Medicine 2019;17:125-32.

Het blijft een moeizaam en moeilijk proces om artsen en patiënten ervan te overtuigen dat het nemen van antibiotica geen tot weinig nut heeft bij een ongecompliceerde luchtweginfectie.

Lees meer

Manipulatie van de wervelzuil bij chronische lage rugpijn

-
Ailliet, Luk
Rubinstein, Sidney
Referentie:
Rubinstein SM, de Zoete A, van Middelkoop M, Assendelft W, de Boer M.R, van Tulder M. Benefits and harms of spinal manipulative therapy for the treatment of chronic low back pain: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2019;364:I689.

Wat kan de huisarts doen als één van zijn patiënten zich aandient met een nieuwe episode van lage rugpijn?

Lees meer

Hoe besmettelijk is een hiv-patiënt?

-
Kenyon, Chris
Referentie:
LeMessurier J, Traversy G, Varsaneux O, et al. Risk of sexual transmission of human immunodeficiency virus with antiretroviral therapy, suppressed viral load and condom use: a systematic review. CMAJ 2018;190:E1350-60. DOI:10.1503/cmaj.180311

Twee onafhankelijke onderzoekers selecteerden uit verschillende bronnen waaronder MEDLINE, Embase, Global Health en de Cochrane Library (tot maart 2017) twaalf systematische reviews die het absolute risico van seksuele hiv-overdracht tussen hiv-serodiscordante partners onderzochten.

Lees meer

Ouders met vaccinatiescepticisme. Welke communicatiestrategie kan hen overtuigen?

-
Van Hoof, Jo

Systematische vaccinaties zijn een van de belangrijkste interventies die bijdragen aan public health, maar hebben pas succes als een voldoende grote groep van de bevolking gevaccineerd is. Dit succes komt in het gedrang door individuen en groepen die vaccinaties in vraag stellen of absoluut weigeren. Deze groep wordt vaak aangeduid als ‘antivaxers’ of ‘anti-vaccinatielobby’, maar binnen dit artikel wordt de meer neutrale term ‘vaccinatiescepticisme’ gehanteerd.

Lees meer

Hoe gaan huisartsen om met vaccinatiescepticisme? Kleinschalig onderzoek naar ervaringen en aanpak

-
Van Hoof, Jo

Onderzoek binnen en buiten Europa toont aan dat huisartsen meerdere barrières ondervinden bij het benaderen van ouders die een sceptische houding aannemen ten aanzien van vaccinaties voor hun kinderen. Huisartsen zijn niet geneigd om tijd te investeren in discussies over het thema omdat ze vinden dat andere issues voorrang verdienen. De overtuiging dat de discussie de mening van de weerstandige personen niet zal veranderen, speelt hierbij ook een rol.

Lees meer

Directe toegang tot de kinesitherapie

-
Timmerman, Nicole

Kan een patiënt rechtstreeks naar de kinesitherapeut gaan? En zo ja, in welke gevallen? De Federale Raad voor de Kinesitherapie stelde hierover reeds in 2015 een advies voor.

Lees meer

Een aparte presentatie van dorsale pijn

-
Jacobs, Tom

Het risico op een aneursyma wordt niet altijd in het medisch dossier genoteerd, waardoor veel afhangt van het nietpluisgevoel van de huisarts. Bij een biscupide aortaklep, de meest voorkomende hartafwijking, moet de huisarts altijd op zijn hoede zijn. Deze casus gaat verder op het artikel over screenen op aneurysma, dat in het vorige nummer van Huisarts Nu verscheen.

Lees meer

Medisch Farmaceutisch Overleg, vier jaar later. Hoe kijken huisartsen en apothekers terug?

-
Rydant, Silas
Merckx, Gert

In april 2015 werd een wettelijk kader gecreëerd waardoor artsen en officina-apothekers lokaal, in kleine groep, gestructureerd overleg kunnen organiseren. Dit kan op gemeentelijk vlak, maar ook op kring- of LOK-niveau plaatsvinden.

Lees meer

‘Het lijkt me niet gezond dat je inkomen afhangt van het aantal patiënten’

-
Apers, Ludwig

Een klinische trial om een medicijn te testen dat hivgeïnfecteerde patiënten definitief kan genezen. Dat hoopt Ludwig Apers nog mee te maken, zelf al jarenlang actief rond aids en hiv bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.

Lees meer

Relaties 2.0 in de spreekkamer. Hoe niet-monogame relatievormen ter sprake brengen?

-
Platteau, Tom
Apers, Ludwig

De traditionele, geïnstitutionaliseerde relatievorm in het Westen is nog steeds de heteroseksuele, monogame huwelijksrelatie. Deze vorm is veruit het meest frequent en vormt de basis van ons sociale en juridische samenlevingsmodel.

Lees meer

Een sterke vrouw met een zwakke gezondheid. Hoe verzoekers tot internationale bescherming medisch opvolgen?

-
Ramboer, Ilse
Hoogewys, Annemarie
Tilley, Jessica

Elk jaar worden in België 800 tot 900 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld. Dat stemt overeen met twee tot drie diagnoses per dag. Naar schatting leven er in ons land 20 000 mensen met hiv en weten 2000 tot 3000 mensen nog niet dat ze besmet zijn.

Lees meer

Kwaliteit van voorschrijven van antibiotica. Onderzoek van dossiergegevens in vijf huisartsenwachtposten

-
Colliers, Annelies
Adriaenssens, Niels
Anthierens, Sibyl
Bartholomeeusen, Stefaan
Philips, Hilde
Remmen, Roy
Coenen, Samuel

De meest voorkomende reden om de huisartsenwachtpost te contacteren is een infectie. De meeste patiënten met een infectie die zich hier aanbieden, zullen spontaan genezen. Op de wachtpost voelen artsen zich echter in een andere professionele rol dan in hun eigen praktijk.

Lees meer

Antibiotica in de veeteelt heeft gevolgen voor de mens

-
N.A.

Omdat de gezondheid van mens, dier en milieu met elkaar verweven zijn, is een One Health aanpak noodzakelijk in de strijd tegen antibioticaresistentie. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het KCE-rapport over een effectiever antibioticabeleid, dat eerder dit jaar verscheen.

Lees meer

Uitwendige therapie bij een pleuritis. Enkele beginselen uit de antroposofische geneeskunde

-
Schaubroeck, Marnix

Op een zaterdagavond half juni voelde ik op het terras van een restaurant de koele wind tegen mijn rug. De volgende donderdag (vijf dagen later) voelde ik me bij het opstaan niet helemaal lekker, tegen de middag voelde ik mij koortsig en een paar uur later mat ik 40°C sublinguaal.

Lees meer

De mooiste start begint met een stop. Over alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap

-
Toyinbo, Lyssa
Geukens, Eline

We weten te weinig over het huidige alcoholgebruik van zwangere vrouwen in Vlaanderen. De meest recente cijfers dateren van 2011 en geven aan dat 32,6% van de vrouwen alcohol drinkt tijdens de zwangerschap en 43,3% tijdens de borstvoedingsperiode.

Lees meer

Waarom elke (jonge) dokter William Osler zou moeten kennen

-
De Witte, Pieter
Referentie:
Bliss M. William Osler, a life in medicine. Oxford University Press; 2007:622. ISBN 978-01-9532-960-5.

Op 29 december 2019 is het exact honderd jaar geleden dat William Osler, een van de grootste artsen in de moderne geschiedenis van de geneeskunde, het leven liet. Hij was de geestelijke vader van het zogenaamde ‘bedside teaching’.

Lees meer

Diagnostisch landschap in de eerste lijn

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Collins RD. Differential diagnosis and treatment in primary care. 6e druk. Wolters Kluwer; 2017:558. ISBN 978-1-4963-7495-0.

In de eerste lijn staat het maken van een diagnostisch landschap heel centraal. Op basis van de klachten van de patiënt wordt er in het hoofd van de arts een lijst gevormd van mogelijke aandoeningen die deze klachten kunnen veroorzaken. De volgende stap is om met verdere vragen, een verder onderzoek of een proeftherapie bepaalde zaken uit te sluiten of net meer waarschijnlijk te maken.

Lees meer

Bloed in de geschiedenis en de geschiedenis in het bloed

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Boogaerts M. Bloed, een geschiedenis. Tielt: Lannoo; 2019:350. ISBN 978-94-014-5900-6.

"In de geschiedenis is de vooruitgang met bloed geschreven.” Dat is een uitspraak van Emma Goldmann, een feministe uit de vorige eeuw. Het boek dat Marc Boogaerts schreef, beschrijft daarnaast hoe doorheen de geschiedenis opvattingen over bloed veranderden en tot welke gevolgen dat allemaal heeft geleid.

Lees meer

Probleemgerichte aanpak in acute geneeskunde

-
Christens, Anja
Referentie:
Van Vugt A, Gaakeer M, Henny W, et al. Leerboek acute geneeskunde: probleemgerichte aanpak (vierde herziene druk). Houten: Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum; 2018:348. ISBN 978-90-368-1896-4.

Acute geneeskunde is een medische discipline die zowel in hoog tempo als multidisciplinair wordt uitgevoerd. Met dit leerboek krijg je een praktijkgericht overzicht van een groot aantal spoedeisende situaties.

Lees meer

Jesus en Maria

-
D’Argent, Franky

Hoewel deze namen misschien beelden van de kerstsfeer oproepen, is de realiteit een stukje anders. Jesus, 71 jaar, werd niet geboren in Bethlehem, maar in een bergdorpje in Portugal, Olivera do Hospital, een zéér vooruitziende naam wel als geboorteplek.

Lees meer

Timemanagement

-
Wiggers, Anne Marieke

Huisarts zijn in Nieuw-Zeeland is in veel aspecten vergelijkbaar met het werk in België. Zo zijn er hier ook patiënten die te laat op hun afspraak verschijnen. Ik ben zo iemand die nog geen duidelijk beleid heeft voor deze laatkomers.

Lees meer