Huisarts Nu 2019; 48(5): september-oktober

Huisarts Nu 2019; 48(5): september-oktober

Editoriaal

Internationaal

215-216
Internationaal
Avonts, Dirk

Artikel

218-221

Welke mogelijkheden biedt de Siilo-app?

Artikel
Goesaert, Elfi, Carpriau, N.
222-226

Resultaten van het SEAMPAT-project in Wallonië

Artikel
Marien, Sophie, Legrand, Delphine, Ramdoyal, Ravi, Nsenga, Jimmy, Ospina, Gustavo, Ramon, Valéry, Boland, Benoit, Spinewine, Anne
228-232

Overzicht van de belangrijkste patiëntenportalen

Artikel
Goesaert, Elfi, Geudens, Leo
240-243

Visietekst van het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie

Bespreking
Govaerts, Frans, Sercu, Charlotte, Guldtentops, Maarten, Weetjens, Jonathan, Spinnewijn, Bram, Schaubroeck, Emmily, Plovie, Marijke, Geudens, Leo, Smets, Karen, Lenaerts, Evy, Avonts, Dirk
244-247

Nieuwe mogelijkheden met dendritische celvaccinaties

Artikel
Van de Velde, Ann, Anguille, Sébastien, Lee, Wai-Ping, Van den Bossche, Jolien, Smits, Evelien, Berneman, Zwi
248-252

Mogelijkheden en beperkingen van systematische en familiale screening

Vorming
Hendriks, Jeroen, Loeys, Bart, Laga, Steven
254-257

Persoonsgerichte aanpak met de BelRAI- HomeCare

Masterthesis
Clauwaert, Josse, De Lepeleire, Jan

Opinie

236-237
Off the record
Van Steenbergen, Sophie

Verhaal

262-263
Verhaal
D’Argent, Franky
264
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

259
Boekbespreking
Vantomme, Olivier
259-260
Boekbespreking
Lippens, Jolin
260
Boekbespreking
Jacobs, Tom

Lust de patiënt wel pap van een medicatieapp?

-
Avonts, Dirk

In dit nummer van Huisarts Nu kunt u de resultaten lezen van een researchproject uit Wallonië. Sophie Marien en collega’s van de UCL Brussel bestudeerden het ‘real-life’ gebruik van een medicatieapp.

Lees meer

Visualisatieoefeningen voor het prikkelbaredarmsyndroom

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Flik CE. Hypnotherapie bij het prikkelbaredarmsyndroom. Huisarts Wet 2019;62:2-3.

De diagnose van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) steunt op de Rome IV-criteria uit 2016. Twee van de volgende drie kernsymptomen moeten aanwezig zijn: de buikpijn houdt verband met de ontlasting, de stoelgangsfrequentie is wisselend (diarree/obstipatie) en de consistentie van de ontlasting varieert tussen waterig en hard.

Lees meer

Hoe ernstig zijn de klachten op een huisartsenwachtpost?

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Seeger I, Kreienmeyer L, Hoffmann F, Freitag MH. Cross-sectional study in an out-of-hours primary care centre in northwestern Germany – patient characteristics and the urgency of their treatment, BMC Family Practice 2019;20:41.

Het is al langer gekend dat een groot percentage van consultaties op een dienst spoedgevallen niet horen tot de groep van dringende onverwachte situaties, maar hoe zit het met de consultaties in een huisartsenwachtpost?

Lees meer

Huisartsenzorg na een suïcidepoging

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Boffin N, Van Casteren V, De Ridder K. Care of general practice patients preceding and following a suicide attempt: observational study in Flemish general practices. BMJ Open 2019;9:e028546.

Huisartsen worden almaar minder opgeroepen voor een suïcidepoging van een patiënt. Waarschijnlijk doet men veel meer een beroep op (de spoeddienst van) het ziekenhuis.

Lees meer

Veilig communiceren in de zorg. Welke mogelijkheden biedt de Siilo-app?

-
Goesaert, Elfi
Carpriau, N.

In mei 2018 werd de Europese richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens overal van kracht, met bijzondere aandacht voor patiëntengegevens. Hierdoor is het niet meer zo vanzelfsprekend om met collega’s kort informatie uit te wisselen, andere zorgverleners te contacteren om vragen te stellen rond een bepaald ziektebeeld of patiënt, te communiceren met collega’s in dezelfde regio, enzovoort.

Lees meer

Leidt een app tot een correcte medicatielijst? Resultaten van het SEAMPAT-project in Wallonië

-
Marien, Sophie
Legrand, Delphine
Ramdoyal, Ravi
Nsenga, Jimmy
Ospina, Gustavo
Ramon, Valéry
Boland, Benoit
Spinewine, Anne

Medicatiereconciliatie zorgt ervoor dat een correcte en gedetailleerde medicatielijst van de patiënt op een consistente manier wordt overgedragen tijdens overgangsmomenten in de zorg. Deze volledige en nauwkeurige lijst van de huidige medicatie van een patiënt komt tot stand door samenwerking in de zorg en maakt het mogelijk om geneesmiddelgerelateerde discrepanties aan te pakken.

Lees meer

Tot welke medische gegevens hebben patiënten toegang? Overzicht van de belangrijkste patiëntenportalen

-
Goesaert, Elfi
Geudens, Leo

Via patiëntenportalen krijgen patiënten toegang tot (een deel van) hun medische gegevens. Het is meestal een toepassing die online geraadpleegd kan worden, na inloggen in het systeem.

Lees meer

We moeten ICT omarmen en mekaar nog meer

-
Annemans, Lieven

Laatst zag ik in Brussel een frontale botsing tussen twee voetgangers. Ze waren zo verdiept in de wellicht razend interessante berichtgeving op hun smartphone dat ze mekaar niet hadden opgemerkt, met de harde fysieke confrontatie als gevolg. Even keken ze beiden bedremmeld in de richting van de andere – eentje mompelde iets onverstaanbaars – waarop ze gewoon hun weg vervolgden.

Lees meer

‘Het moet niet altijd levensreddend of spectaculair zijn’

-
Van Steenbergen, Sophie

Slechts 28 jaar maar Sophie Van Steenbergen heeft al een communicatieplatform op poten gezet, is bestuurslid van Jong Domus, geeft les aan de Universiteit Antwerpen en maakt ook echt tijd voor haar patiënten. Benieuwd? Kom dan zeker ook naar haar sessie op de ICT-dag!

Lees meer

Iedere burger heeft recht op een gezond leven. Visietekst van het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie

-
Govaerts, Frans
Sercu, Charlotte
Guldtentops, Maarten
Weetjens, Jonathan
Spinnewijn, Bram
Schaubroeck, Emmily
Plovie, Marijke
Geudens, Leo
Smets, Karen
Lenaerts, Evy
Avonts, Dirk

Om preventieve zorg te doen slagen is zelfmanagement door de burger cruciaal. Ook het paradepaardje van de preventieve zorg, de Gezondheidsgids, maakt deze transitie naar meer zelfmanagement. Met deze visietekst wil het kennisdomein Preventie en Gezondheidspromotie verduidelijken hoe dit in de praktijk kan worden doorgevoerd.

Lees meer

Cellulaire immuuntherapie bij kanker. Nieuwe mogelijkheden met dendritische celvaccinaties

-
Van de Velde, Ann
Anguille, Sébastien
Lee, Wai-Ping
Van den Bossche, Jolien
Smits, Evelien
Berneman, Zwi

Tot op vandaag hebben de meeste patiënten die lijden aan een acute myeloïde leukemie een slechte prognose, met een gemiddelde vijfjaarsoverleving van 26,6%. Eén van de belangrijkste redenen van vroegtijdig overlijden is herval, zelfs wanneer volledige ziekteremissie bereikt werd na behandeling met chemotherapie. Dit herval wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van overblijvende leukemiecellen.

Lees meer

Is screening op een aortaaneurysma zinvol? Mogelijkheden en beperkingen van systematische en familiale screening

-
Hendriks, Jeroen
Loeys, Bart
Laga, Steven

Bij het normale verouderingsproces verzwakt de wand van de slagader door vermindering van het steunweefsel, wat leidt tot toename in lengte en diameter. In 1991 werd een arterieel aneurysma gedefinieerd als een permanente verwijding van meer dan 50% van de normale diameter. Daarom spreken we bij de aorta in de buik van een abdominaal aorta-aneurysma vanaf een diameter van 3 cm of groter.

Lees meer

Vroegtijdige detectie van zorgnoden bij 80-plussers. Persoonsgerichte aanpak met de BelRAI- HomeCare

-
Clauwaert, Josse
De Lepeleire, Jan

De vergrijzing van de bevolking betekent een permanente uitdaging om de organisatie van de zorg voor hulpbehoevende ouderen adequaat in te vullen. Een toenemend aantal oudere mensen met permanente zorgnood zal langer zelfstandig (moeten) wonen, terwijl ze een hoger risico op ‘frailty’ hebben. Om hieraan tegemoet te komen zullen huisartsen de zorg voor zelfstandig wonende ouderen anders moeten organiseren: minder vraaggestuurd en meer persoonsgericht (person centered medicine).

Lees meer

Eindelijk oud

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Nelissen M. Eindelijk oud. Wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van ouder worden. Tielt: Lannoo; 2017:256. ISBN 978-94-014-4419-4.

Er wordt in onze maatschappij niet uitgekeken naar het ouder worden. De aftakeling die ons te wachten staat, de hulpeloosheid, de vergeetput aan de rand van de samenleving,...: menig mens kijkt er tegenop.

Lees meer

Grote vragen over fijnstof

-
Lippens, Jolin
Referentie:
Van Hees W, Avonts D. Grote vragen over fijnstof. Amsterdam: Uitgeverij Polis; 2018:256. ISBN 978-94-6310-288-9.

Klimaat en milieu staan hoog op de politieke agenda. De kwaliteit van de lucht die we inademen, komt regelmatig in het nieuws. Het boek ‘Grote vragen over fijnstof’ verscheen ongeveer tegelijkertijd met de eerste marsen van de klimaatspijbelaars en enkele maanden na het grote burgeronderzoek ‘Curieuze Neuzen’ waarin 20 000 Vlamingen de luchtkwaliteit aan hun voordeur opmaten.

Lees meer

Eenzaamheid versus verbondenheid

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Spitzer M. Eenzaamheid. De impact van sociaal isolement. Amsterdam/Antwerpen: Atlascontact; 2019:293. ISBN 9-789045-036571.

"De negatieve effecten van eenzaamheid en sociaal isolement op de gezondheid en de levensverwachting zijn groter dan andere risicofactoren zoals luchtvervuiling, gebrek aan beweging, gebrekkige voeding, overgewicht of roken en zwaar alcoholgebruik.”

Lees meer

Bernardo

-
D’Argent, Franky

Ik heb een patiënt die Bernard heet, maar ik noem hem Bernardo. Niet naar een of ander syndroom, maar wel omdat hij me doet denken aan de doofstomme assistent van Zorro.

Lees meer

Vermoeid door een voetzoolwrat

-
Wiggers, Anne Marieke

Murray, een forse man van 35 jaar, komt opnieuw op consultatie (zie het vorige nummer van Huisarts Nu). Murray is niet enkel heel groot maar ook erg zwaarlijvig en is versierd met tatoeages en piercings.

Lees meer