Huisarts Nu 2019; 48(4): juli-augustus

Huisarts Nu 2019; 48(4): juli-augustus

Editoriaal

Editoriaal
Avonts, Dirk

Internationaal

160
Internationaal
Avonts, Dirk
160-161
Internationaal
Debeuckelaere, Ruth

Artikel

164-168

Aanbevelingen uit kwalitatief onderzoek

Artikel
Belpame, Nathalie, Lapeire, Lore, Verhaeghe, sofie
170-174

Hoe kunnen zij de preventieve zorg voor kinderen en jongeren verbeteren?

Artikel
Van Hoeck, Katelijne, Devriendt, Ann
175-179

Wetenschappelijke adviezen en behandelingsmogelijkheden

Artikel
Bael, An
189-191

Gevolgen voor het kind

Vorming
Vloemans, Patrick, Avonts, Dirk
192-197

Wat leert het diagnostisch landschap?

Casus
Gielen, Laura

Opinie

Interview

Verhaal

206-207
Verhaal
D’Argent, Franky
208
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

201-202
Boekbespreking
Jacobs, Tom
202-203
Boekbespreking
De Deken, Lut
203-204
Boekbespreking
Verdonck, Patrick
204
Boekbespreking
Jacobs, Tom

Jongeren en gezondheid

-
Avonts, Dirk

Verschillende artikels in dit nummer van Huisarts Nu informeren over aspecten van ziekte en gezondheid bij kinderen en jongeren. Het meest spectaculaire is natuurlijk het fenomeen ‘plotse dood’ bij jonge sporters. Het is zeer zeldzaam, maar het blijft nieuwswaarde creëren als het zich voordoet.

Lees meer

Epidemiologie van transgenderidentiteit

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Zucker KJ. Epidemiology of gender dysphoria and transgender identity. Sexual Health 2017;14:401-11.

De transgenderproblematiek is actueler dan ooit en alle gespecialiseerde centra in de wereld zien het aantal cliënten toenemen. Is dat een weerspiegeling van een maatschappelijke openheid of gaat het om een reële toename van het aantal mensen dat in het verkeerde lichaam leeft?

Lees meer

Zelfbehandeling blijft populair bij artsen

-
Debeuckelaere, Ruth
Referentie:
Schulz S, Einsle F, Schneider N, Wensing M, Gensichen J. Illness behaviour of general practitioners – a cross-sectional survey. Occupational Medicine 2017;67:33-7.

Artsen blijken niet altijd de beste patiënten te zijn. Zij behandelen hun eigen gezondheidsproblemen vaak zelf, zonder tussenkomst van een andere arts. Uit de beperkte literatuur die over dit thema beschikbaar is, blijkt zelfbehandeling een nagenoeg universeel fenomeen onder medici: minder dan de helft van de actieve huisartsen heeft zelf een huisarts.

Lees meer

Bursitis olecrani: geduldig afwachten scoort het best

-
Avonts, Dirk
Referentie:
NHG-behandelrichtlijn, versie 2.0: Bursitis olecrani, december 2018.

Bij een bursitis olecrani wil de patiënt graag snel van deze vervelende zwelling af en jeuken de handen van menig huisarts om het vocht eruit te aspireren, met onmiddellijk zichtbaar resultaat en een patiënt die tevreden de praktijk verlaat. Is dit ook de beste aanpak?

Lees meer

Aanpak van een infectieuze bursitis olecrani

-
Avonts, Dirk
Referentie:
NHG-behandelrichtlijn. Versie 2.0: Bursitis olecrani, december 2018.

Volgens de recente NHG-behandelrichtlijn is afwachten het meest aangewezen beleid bij een niet-infectieuze bursitis olecrani. Maar diezelfde behandelrichtlijn adviseert een kordate behandeling met antibiotica bij een infectieuze oorzaak. Maar hoe het onderscheid maken tussen een infectieuze en een niet-infectieuze bursitis?

Lees meer

Specifieke zorg voor jongeren met kanker. Aanbevelingen uit kwalitatief onderzoek

-
Belpame, Nathalie
Lapeire, Lore
Verhaeghe, sofie

Kanker bij jongeren is zeldzaam. Meer dan 99% van de kankerdiagnoses wordt gesteld bij personen ouder dan 20 jaar. In 2015 werden in Vlaanderen 444 jongeren tussen 15 en 25 jaar met kanker gediagnosticeerd. Veelvoorkomende kankers in deze leeftijdsgroep zijn lymfomen, schildklierkanker en melanomen.

Lees meer

Van huisartsenpraktijk naar eerstelijnspraktijk

-
Tegenbos, Guy

Het maakt wel degelijk uit welke coalities er aan de macht zijn en welke persoonlijkheden de federale en de Vlaamse portefeuille Volksgezondheid in handen hebben. Maar sommige evoluties komen tot stand, wie er ook aan de macht is. Die evoluties kunnen nog wel versneld, vertraagd, geïntensifieerd, afgezwakt of omgebogen worden door de politiek, maar dàt ze er komen, is al zéker.

Lees meer

Samenwerking tussen huisarts en jeugdarts. Hoe kunnen zij de preventieve zorg voor kinderen en jongeren verbeteren?

-
Van Hoeck, Katelijne
Devriendt, Ann

Met de start van een nieuw schooljaar gaan ook de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de jeugdartsen (de vroegere ‘schoolartsen’) opnieuw van start. Hoe dragen zij bij aan de preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en hoe werken zij samen met huisartsen? Jeugdgezondheidszorg spitst zich toe op de preventieve gezondheidszorg van kinderen en jongeren van bij de conceptie tot 25 jaar.

Lees meer

Wat is de huidige aanpak van bedplassen? Wetenschappelijke adviezen en behandelingsmogelijkheden

-
Bael, An

Op de leeftijd van zeven jaar heeft één op tien kinderen nog meer dan driemaal per week een natte nacht. En zelfs op volwassen leeftijd plast nog 1 tot 3% ‘s nachts in bed.

Lees meer

‘Elke plotse hartstilstand is er een te veel, in de sport en daarbuiten’

-
Geenen, Marc

Interview met Tom Teulingkx, sportarts en voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen. Sportarts Tom Teulingkx runt samen met zijn vader en een vrouwelijke collega een huis- en sportartsenpraktijk in Westerlo. Die job combineert hij met talloze andere activiteiten, zoals op de barricaden staan tegen hartstilstand bij jonge sporters.

Lees meer

‘Blijf jezelf spiegelen en je functioneren in vraag stellen’

-
Dieleman, Peter

Peter Dieleman is één van die huisartsen die meer dan 24 uur lijken te hebben. Naast huisarts is hij sportarts, docent, organisator, begeleider, ... en is hijzelf ook een verwoed sporter en echte familieman.

Lees meer

Hoe schadelijk is alcohol in de periode voor de conceptie? Gevolgen voor het kind

-
Vloemans, Patrick
Avonts, Dirk

Alcoholgebruik is erg beschikbaar in onze samenleving, zowel voor mannen als vrouwen. Bijna één op tien vrouwen drinkt wekelijks één tot zes standaardglazen.

Lees meer

Een 70-jarige man met acute onderbuikpijn. Wat leert het diagnostisch landschap?

-
Gielen, Laura

Arnold, een 70-jarige man, komt ’s avonds op raadpleging. De man klaagt van een stekende pijn in zijn onderbuik. Hij is de dag ervoor met de pijn opgestaan. Arnold heeft geen idee wat dit zou kunnen zijn, hij heeft deze pijn nog nooit eerder gevoeld. Hij maakt zich niet meteen zorgen, maar de pijn belemmert zijn activiteiten wel.

Lees meer

Je bent jong en je wilt het beleid mee bepalen

-
Deledicque, Yen

Waar kun je als huisarts met je vragen over ‘het beleid’ terecht? Kun je als huisarts mee het beleid bepalen? Wordt er wel geluisterd naar de kleine ‘keuterhuisarts’ of zijn de hoge piefen in Brussel eerder onder de indruk van de grote spelers in het landschap zoals de mutualiteiten en de ziekenhuizen?

Lees meer

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat (2019-4)

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Brink PRG (red.), Besselaar AT, van Mourik JBA, et al. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018:514. ISBN 978-90-368-1871-1.

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat zijn geen zeldzaamheid in de huisartsenpraktijk. Patiënten komen onfortuinlijk te val, maken een verkeerde beweging, zijn het slachtoffer van een trauma, ...

Lees meer

Abdominale urgenties in versvorm

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Bruns E. Mijn buik vol. De wondere wereld van de buik en zijn kwalen toegelicht op rijm. Amsterdam: Prometheus; 2018:128. ISBN 9-789044-638387.

“Eenieder die zich wil ontfermen, over zalen vol zieken die lopen te kermen; dat dit boek jullie wijzer mag maken, en ziekte en pijn wat sneller zal staken.”

Lees meer

Angst na kanker

-
De Deken, Lut
Referentie:
Verhulst J, Völker C. Angst na kanker. Wat als je bang bent opnieuw ziek te worden. Tielt: Lannoo; 2018:190. ISBN 9-789401-446877.

Veel mensen die kanker hebben gehad, zijn na hun behandeling bang dat ze terug kanker zullen krijgen. Ze hebben vaak angst, ook als ze naar de regelmatige controles moeten gaan. Het boek wil adviezen geven aan deze mensen vanuit eigen ervaring en/of vanuit hun ervaring als psycholoog.

Lees meer

Zorg-Esperanto in de praktijk

-
Verdonck, Patrick
Referentie:
Deltour B. Zorg-Esperanto. De kracht van eenvoud. Oud-Turnhout: Gompel en Scavina; 2017:165. ISBN 978-94-6371-004-6.

Veel hulpverleners zijn op zoek naar een taal die gebruikt kan worden om cliënten/patiënten met chronische problemen doelgerichter te helpen. Dit boek kan hen daarbij helpen.

Lees meer

Gids bij het diagnostisch landschap

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Seller RH, Symons AB. Differential diagnosis of common complaints (7e druk). Philadelphia: Elsevier; 2018:454. ISBN 978-0-323-51232-9.

Af en toe beantwoordt het verloop van een bepaald ziektebeeld niet aan wat we verwacht hadden. We zijn dan genoodzaakt om onze oorspronkelijke werkdiagnose te herzien. Het opstellen van een diagnostisch landschap is daarbij een efficiënt hulpmiddel.

Lees meer

Filip

-
D’Argent, Franky

Hij kwam tergend traag de consultatieruimte binnen, met zijn schouders wat opgetrokken. ‘Heb zo’n nekpijn’, zei hij. Hij leek gespannen, zo’n type patiënt die zelfs als je de onderzoekstafel zou wegnemen, nog op die hoogte zou blijven hangen.

Lees meer

Te moe om te werken

-
Wiggers, Anne Marieke

Murray is een forse man van 35 jaar die niet enkel groot maar ook zwaarlijvig is en versierd is met tatoeages en piercings. Hij presenteert zich voor de vernieuwing van zijn WINZ-certificaat (een document waarbij ik als huisarts moet aangeven of ik vind dat de patiënt om medische redenen al dan niet arbeidsgeschikt is).

Lees meer