Huisarts Nu 2019; 48(3): mei-juni

Huisarts Nu 2019; 48(3): mei-juni

Editoriaal

Editoriaal
Avonts, Dirk

Internationaal

109
Internationaal
Raemdonck, Kevin

Artikel

114-117

Nieuwe gezondheidsuitdagingen door de klimaatopwarming

Artikel
Avonts, Dirk
118-122

De gevolgen van het hitte-eilandeffect in de stad

Vorming
Avonts, Dirk
130-134

Huidige situatie, trends & toekomst

Artikel
van Walle, Lien, Van Eycken, Liesbet
135-139

Rol van upward en downward communicatie in de moeder-dochterrelatie

Masterthesis
van der Linden, Laura, Verhoeven, Veronique
140-143

Onderzoek bij 128 huisartsenpraktijken in de regio Groot-Leuven

Artikel
Li, Ann, Van Pottelbergh, Gijs
144-148

Hoever staat de wetenschap?

Artikel
Vergote, Geert

Opinie

Verhaal

154-155
Verhaal
D’Argent, Franky
156
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

150
Boekbespreking
Jacobs, Tom
150-151
Boekbespreking
Lippens, Jolin
151-152
Boekbespreking
Deledicque, Yen
152
Boekbespreking
Delanoye, Jan-Jakob
153
Boekbespreking
Jacobs, Tom

Het klimaatvoorschrift

-
Avonts, Dirk

Een zonnige zomer staat voor de deur en iedereen kijkt ernaar uit. Ook in dit nummer van Huisarts Nu zal de zon schijnen op een aantal hot topics.

Lees meer

Helpt ‘Natuur op voorschrift’ om stress te verminderen?

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Razani N, Morshed S, Kohn MA, et al. Effect of park prescriptions with and without group visits to parks on stress reduction in low-income parents: SHINE randomized trial. PLoS ONE 2018;13(2):e0192921. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0192921.

“Ga buiten naar een plek in de natuur, driemaal per week gedurende minstens een uur. Hier is een overzichtskaart van de natuurplekken in jouw omgeving en hoe je ze kan bereiken.”

Lees meer

Carpaletunnelsyndroom: nachtspalk of infiltratie?

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Chesterton LS, Blagojevic-Bucknall M, Burton C, et al. The clinical and cost-effectiveness of corticosteroid injection versus night splints for carpal tunnel syndrome (INSTINCTS trial): an open-label, parallel group, randomized controlled trial. Lancet 2018;392:1423-33.

Het carpaletunnelsyndroom is een aandoening waarbij een drukverhoging ischemie veroorzaakt van de nervus medianus en zo klachten kan geven van pijn, tintelingen of gevoelsuitval in duim, wijs- en middelvinger. Bij een kwart van de patiënten treedt een spontaan herstel op, bij de andere 75% is er noodzaak tot behandeling.

Lees meer

Prevalentie van schistosomiasis bij immigranten

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Asundi A, Beliavsky A, Liu XJ, et al. Prevalence of strongyloidiasis and schistosomiasis among migrants: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2019;7:e236-48.

Schistosomiasis is het gevolg van een besmetting met een parasiet, die in stilstaand zoet water een waterslak infecteert om zich ongeslachtelijk voort te planten. De larven die zo ontstaan, kunnen doorheen de huid dringen, in de bloedbaan terechtkomen en migreren naar het orgaan voor geslachtelijke voortplanting.

Lees meer

Prevalentie van strongyloidiasis bij immigranten

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Asundi A, Beliavsky A, Liu XJ, et al. Prevalence of strongyloidiasis and schistosomiasis among migrants: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health 2019;7:e236-48.

De larve van Strongyloides stercoralis voelt zich goed thuis in warme, modderige grond. Blootvoets lopen in fecaal gecontamineerde modder of slijk (deze condities komen frequent voor in vluchtelingenkampen in tropische gebieden) geeft de larve de kans om doorheen de intacte huid de bloedbaan te bereiken en te migreren naar de dunne darm.

Lees meer

Is er minder fijnstof op het hoogste appartement?

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Sajani SZ, Marchesi S, Trentini A, et al. Vertical variation of PM2.5 mass and chemical composition, particle size distribution, NO2, and BTEX at a high rise building. Environmental Pollution 2018;235:339-49.

Fijnstof is een verzameling van koolstofdeeltjes en dus onderhevig aan de zwaartekracht. De verwachting is dat de hoogste concentratie te vinden is op het gelijkvloers en dat het aantal deeltjes per m³ afneemt naarmate de hoogte toeneemt.

Lees meer

Klimaatbescherming is goed voor de gezondheid. Nieuwe gezondheidsuitdagingen door de klimaatopwarming

-
Avonts, Dirk

De voorspelde klimaatveranderingen zullen geen goed doen aan de gezondheid van de wereldbevolking. De WHO schat dat de klimaatverandering vanaf 2030 elk jaar 250 000 extra sterfgevallen kan veroorzaken door ondervoeding, malaria, diarree en hittegolven. De gezondheidskosten die rechtstreeks voortvloeien uit de klimaatverandering, worden voor het jaar 2030 geraamd op twee tot vier miljard.

Lees meer

Te warm om te (blijven) leven. De gevolgen van het hitte-eilandeffect in de stad

-
Avonts, Dirk

In onze contreien is de sterfte het laagst bij een buitentemperatuur van 16,5°C. Is het kouder, dan is er extra sterfte. Bij elke graadstijging boven deze ideale leeftemperatuur, neemt de sterfte toe met 2,72%; vanaf een gemiddelde dagtemperatuur van 22°C neemt het sterftepercentage forser toe.

Lees meer

Wat de airco ons leert over klimaatopwarming

-
Henderickx, Staf

Tijdens een van de hittegolven van de laatste jaren besprak ik op huisbezoek bij een patiënte de maatregelen die ze voor haar inwonende moeder kon nemen. Ze onderbrak me: “Dokter, volgende week wordt er airconditioning geïnstalleerd. Dan is het probleem van de baan.”

Lees meer

‘Na een nachtje onderhandelen kunnen consultaties een apart karakter krijgen’

-
Van Overloop, Maaike

Maaike Van Overloop, oud-voorzitter van Domus Medica, is gekend voor haar passie en gedrevenheid om huisartsen steeds meer op de kaart te zetten. Ook van Domus Medica maakte zij een stevig huis van vertrouwen, waar niemand nog om heen kan. Maar wie is zij zelf in hart en ziel?

Lees meer

Kwaadaardige huidtumoren in België. Huidige situatie, trends & toekomst

-
van Walle, Lien
Van Eycken, Liesbet

Het jaarlijks aantal vastgestelde huidtumoren in België neemt gestaag toe. In 2016 werden in België 39 242 invasieve huidkankers gediagnosticeerd, overeenkomend met 38% van het totale aantal nieuw vastgestelde invasieve tumoren. Het overgrote merendeel van de huidtumoren (91%) betreft carcinomen (i.e. basocellulair en spinocellulair carcinoma) en wordt gezamenlijk benoemd als non-melanoom huidtumoren.

Lees meer

Baarmoederhalskankerscreening in een multiculturele patiëntenpopulatie. Rol van upward en downward communicatie in de moeder-dochterrelatie

-
van der Linden, Laura
Verhoeven, Veronique

Baarmoederhalskanker is een traag ontwikkelende maligniteit, die in België 3% van de nieuw ontstane kankers bij vrouwen vertegenwoordigt. Tot 80% van de gevallen van baarmoederhalskanker kan worden voorkomen door het screeningsprogramma, dat in 2013 werd opgestart.

Lees meer

Hoe kan het Lokaal Multidisciplinair Netwerk de huisarts ondersteunen? Onderzoek bij 128 huisartsenpraktijken in de regio Groot-Leuven

-
Li, Ann
Van Pottelbergh, Gijs

Een Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) ondersteunt de multidisciplinaire samenwerking in de chronische zorg. Initieel richtte de werking zich voornamelijk op de zorgtrajecten diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie (CNI). Vandaag nemen LMN’s ook andere initiatieven rond chronische zorg om de zorg voor mensen met een chronische ziekte te verbeteren.

Lees meer

Het nut van pro- en prebiotica. Hoever staat de wetenschap?

-
Vergote, Geert

Onmiddellijk na de geboorte bevolken miljarden verschillende micro-organismen ons lichaam. Ze zitten overal waar ons lichaam grenst aan de buitenwereld. Probiotica zijn levende (levensvatbare) micro-organismen die een positief effect kunnen hebben op de gezondheid. Ze ondersteunen het immuunsysteem en beschermen de darmwand. Prebiotica zijn niet verteerbare ingrediënten (koolhydraten of voedingsvezels), die selectief de groei of de activiteit van darmbacteriën bevorderen.

Lees meer

Foute mondgewoonten

-
Jacobs, Tom
Referentie:
De Clercq C, Houthuys S. Wat je mond moet doen als je niet praat. Oud-Turnhout: Gompel en Svacina; 2018:67. ISBN 978-94-6371-038-1.

Doorheen de evolutie is het voor onze overleving van levensbelang gebleken om voortdurend op de reuk te kunnen vertrouwen. Daardoor ademen wij van natuur uit door de neus, de verklaring waarom baby’s obligate neusademers zijn.

Lees meer

De huid uitgelegd

-
Lippens, Jolin
Referentie:
Adler Y. De huid: gezondheid, schoonheid en verzorging. Amsterdam: Luitingh-Sijthoff: 2017:320. ISBN 978-90-245-7330-1.

De originele versie van dit boek ‘Haut Nah. Alles über unser grösstes organ’ is geschreven door Yael Adler, een Duitse dermatologe die al eens optreedt in Duitse en Engelse televisie- en radioprogramma’s. De inhoud is gebaseerd op eigen praktijkervaringen, gesprekken met collega’s uit andere vakgebieden en op literatuurwetenschappelijk onderzoek, al worden nergens referenties expliciet vermeld.

Lees meer

Het werkdomein van de fysische geneeskunde

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Lysens R, Peers K. Fysische geneeskunde en revalidatie – musculoskeletale revalidatie. Leuven: Acco; 2017:309. ISBN 978-94-6344-112-4.

Roeland Lysens en Koen Peers zijn beiden arts en lesgevers aan de Faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Daarnaast zijn zij ook respectievelijk kliniekhoofd en diensthoofd van de afdeling fysische geneeskunde en revalidatie van het UZ Leuven.

Lees meer

Hoe ik talent voor het leven kreeg

-
Delanoye, Jan-Jakob
Referentie:
Galidi RA. Hoe ik talent voor het leven kreeg. Amsterdam: Uitgeverij Jurgen Maas; 2017: 472. ISBN 978-94-91921-41-4.

Nederland, 2007. Ongeveer 28 000 mensen die tot dan toe illegaal in het land verblijven, krijgen dankzij het zogeheten generaal pardon een verblijfsvergunning. Voor Rodaan Al Galidi betekent dat het einde van negen jaar wachten. Ongeveer een decennium na de toekenning van de Nederlandse identiteit schrijft hij een bestseller over zijn ervaringen, getiteld ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. Het is een tragikomische blik achter de muren van een asielzoekerscentrum. En een oefening in geduld.

Lees meer

Honderd casussen uit de huisartsenpraktijk

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Stephenson A, Mueller M, John Grabinar J. 100 Cases in General Practice (second edition). London – New York: CRC Press; 2017:211. ISBN 978-1- 4987-5756-0.

Zet twee huisartsen bij elkaar en algauw zullen zij casussen met elkaar uitwisselen. Welnu, dit boek biedt honderd casussen, regelrecht uit de praktijk gehaald. Het boek laat zich nog het gemakkelijkst lezen als een tussendoortje, telkens als je even niets te doen hebt.

Lees meer

Liefde in tijden van cholera bis

-
D’Argent, Franky

De namen van partners spreken we automatisch in een bepaalde volgorde uit. Jan en Dorien klinkt veel beter dan Dorien en Jan. Nelly en André dus ook en niet André en Nelly, want die combinatie ‘bekt’ niet.

Lees meer

History of a ‘lump’

-
Wiggers, Anne Marieke

Het is laat in de ochtend wanneer ik Sarah binnenroep, een half uur later dan gepland omdat het nogal een chaotisch spreekuur is geweest met veel papierwerk, ingewikkelde casussen en een handvol patiënten met psychosociale problemen.

Lees meer