Huisarts Nu 2019; 48(2): maart-april

Huisarts Nu 2019; 48(2): maart-april

Editoriaal

Editoriaal
Avonts, Dirk

Internationaal

52-53
Internationaal
Avonts, Dirk

Artikel

56-59

Percepties van huisartsen en ouders

Artikel
van Uum, Rick T, Venekamp, Roderick P, Schilder, Anne GM, Damoiseaux, Roger AMJ, Anthierens, Sibyl
66-74

Analyse van de grote trends

Artikel
Kongs, Anne, Cloots, Heidi
75-77

Verbetering van codering en sterftestatistieken

Vorming
Kongs, Anne, Audenaert, Frieda, Bosseloo, Christel, De Boodt, Rita, Van der Biest, Maarten
86-90

Tips van huisartsen-in-opleiding

Masterthesis
Schepers, Aagje, Roex, Ann, Peters, Sanne
91-95

Samenwerking tussen eerste en tweede zorglijn

Artikel
Twickler, Marcel, Regieli, Jakub, Schol, Francois, Vanhandenhove, Inga, Cramer, Maarten-Jan

Opinie

80-82
Opinie
De Meyere, Marc, Ailliet, Luk

Interview

60-63

Interview met Wim Verhoeven, winnaar Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts 2018

Interview
Ceulemans, Filip

Verhaal

102-103
Verhaal
D’Argent, Franky
104
Anne Marieke
Wiggers, Anne Marieke

Boek

98
Boekbespreking
Braet, Eva
99
Boekbespreking
Jacobs, Tom
99-100
Boekbespreking
Christens, Anja
Boekbespreking
Sysmans, Philippe
Boekbespreking
Delanoye, Jan-Jakob
Boekbespreking
Vancaillie, Julie
Boekbespreking
Jacobs, Tom
Boekbespreking
Braet, Eva
Boekbespreking
Jacobs, Tom
Boekbespreking
De Wolf, Dirk
Boekbespreking
Jacobs, Tom
Boekbespreking
Avonts, Dirk

Trends in sterven en genezen

-
Avonts, Dirk

De levensverwachting in Vlaanderen zit nog steeds in een stijgende lijn, al is het meer ‘vals plat’ met een toename van ‘slechts’ enkele maanden per jaar. Dat blijkt uit het artikel van Anne Kongs, arts-epidemioloog van het Agentschap Zorg en Gezondheid. We sterven minder vaak aan cardiovasculaire events en kanker. Maar is dat wel een na te streven trend?

Lees meer

Nooit te oud om statines te nemen?

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials. Lancet 2019;393:407-15.

Behandeling met een statine om het cardiovasculaire risico te verminderen is ruimschoots ingeburgerd voor verschillende indicaties, zowel in primaire preventie (zonder antecedenten van vasculair lijden) als in secundaire preventie (gekend vasculair lijden).

Lees meer

Corticosteroïden én antihistaminica bij allergische rhinitis

-
Vande Velde, Philippe
Referentie:
Feng S, Fan Y, Liang Z, Ma R, Cao W. Concomitant corticosteroid nasal spray plus antihistamine (oral or local spray) for the symptomatic management of allergic rhinitis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2016;273:3477-86.

In de huidige richtlijnen, waaronder deze van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de transparantiefiche van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI), wordt voor de behandeling van (seizoensgebonden) allergische rhinitis geopteerd voor intranasale corticosteroïden of antihistaminica.

Lees meer

Pijnbestrijding bij kinderen met een otitis media acuta. Percepties van huisartsen en ouders

-
van Uum, Rick T
Venekamp, Roderick P
Schilder, Anne GM
Damoiseaux, Roger AMJ
Anthierens, Sibyl

Oorpijn is een prominent symptoom van een otitis media acuta en heeft als zodanig een grote invloed op de ziektebeleving van (ouders van) kinderen met otitis media acuta. Internationale richtlijnen adviseren daarom goede pijnstilling voor alle kinderen met een otitis media acuta, gedoseerd volgens gewicht of leeftijd.

Lees meer

‘Eerstelijnszones zijn de toekomst’. Interview met Wim Verhoeven, winnaar Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts 2018

-
Ceulemans, Filip

Begin dit jaar reikte Domus Medica de Prijs van de Vlaamse en Brusselse Huisarts 2018 uit aan Wim Verhoeven uit de Antwerpse deelgemeente Merksem. Hij kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn engagement binnen de kringen en wachtposten.

Lees meer

Het regent memorandums: en waar staat de patiënt?

-
Tegenbos, Guy

Vogels leggen hun ei in mei; drukkingsgroepen doen dat vóór de maand mei. Op 26 mei van dit jaar hebben immers de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.

Lees meer

Levensverwachting en doodsoorzaken in Vlaanderen. Analyse van de grote trends

-
Kongs, Anne
Cloots, Heidi

Elke arts die een aangifte van een overlijden invult, draagt actief bij aan de statistieken over sterftecijfers, doodsoorzaken, levensverwachting, verloren levensjaren, enzovoort. De C-strook (medisch geheim) van het aangifteformulier werpt daarbij een licht op de doodsoorzaken.

Lees meer

Hoe een overlijdenscertificaat nauwkeurig invullen? Verbetering van codering en sterftestatistieken

-
Kongs, Anne
Audenaert, Frieda
Bosseloo, Christel
De Boodt, Rita
Van der Biest, Maarten

Deel I van het overlijdenscertificaat laat toe de opeenvolging van de doodsoorzaken op een logische wijze te preciseren: van een onmiddellijke (bovenaan), via één of meerdere tussenliggende, naar een oorspronkelijke of onderliggende (onderaan deel I) oorzaak van overlijden. De volgorde van de doodsoorzaken heeft dus belang.

Lees meer

Er bestaan geen alternatieve geneesmiddelen of geneeswijzen

-
De Meyere, Marc
Ailliet, Luk

Het begrip ‘alternatieve geneeswijze’ is geboren vooraleer het tijdperk van de Evidence Based Medicine (EBM) was aangebroken (1996). In de pre-EBM-tijden bepaalde de Commissie voor humane geneesmiddelen (professoren) welke geneeswijzen in het therapeutische arsenaal terechtkwamen.

Lees meer

‘Ik voel mij al gekooid als ik naar een ziekenhuis bel’

-
D’Argent, Franky

Franky D’Argent ken je zeker als schrijver van onze veel gelezen en geprezen praktijkverhalen achteraan in dit nummer. In deze nieuwe rubriek ‘Off the record’ leer je deze huisarts ook op een andere manier kennen, als mens, opleider en beste collega.

Lees meer

Hoe een persoonlijk compendium opstellen, gebruiken en updaten? Tips van huisartsen-in-opleiding

-
Schepers, Aagje
Roex, Ann
Peters, Sanne

Theoretische kennis omzetten in concrete handelingen (bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie) heet in de vakliteratuur ‘transfer van het geleerde’. Een persoonlijk compendium kan deze transfer van het geleerde vergemakkelijken.

Lees meer

Cardiovasculair lijden bij familiale vetstofwisselingsziekten. Samenwerking tussen eerste en tweede zorglijn

-
Twickler, Marcel
Regieli, Jakub
Schol, Francois
Vanhandenhove, Inga
Cramer, Maarten-Jan

Verwanten van personen met premature vaataandoeningen (of plotse dood op jonge leeftijd) kunnen lijden aan een cardiometabool genetische afwijking met als gevolg een verhoogd risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.

Lees meer

Elke euro in gezondheid zijn er twee voor economie

-
Annemans, Lieven

Hoe kan een samenleving zoveel mogelijk gezondheid ‘produceren’? En welke kost staat hier tegenover? En wie of wat beslist uiteindelijk of een interventie doorgaat of niet? In zijn boek ‘Gezondheidseconomie voor niet-economen’ bespreekt prof. Lieven Annemans hoe ook gezondheid rendabel kan zijn.

Lees meer

De alles-arts

-
Braet, Eva
Referentie:
van der Kuip M, Nauta K-J, Nooteboom A, van Furth MT. De alles-arts. Communicatie in complexe situaties. Houten: Prelum Uitgevers; 2018:320. ISBN 978-90-8562-153-9.

Door de toenemende complexiteit van onze zorg worden steeds meer eisen gesteld aan artsen. In dit boek beschrijven enkele artsen en andere zorgverleners problemen die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen en delen ze oplossingen en tips mee.

Lees meer

Acute psychiatrie

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Luykx JJ, Moret-Hartman M, Tempelaar WM, Tijdink JK, Vinkers CH, de Witte LD. Acute psychiatrie. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications; 2017:254. ISBN 978-90-8523-231-5.

Vrijdagavond. Het spreekuur loopt vast omdat iemand een acuut psychiatrisch ziektebeeld presenteert, bijvoorbeeld een acute dystonie, en je maar geen psychiater kunt bereiken om te overleggen.

Lees meer

Systeemziekten

-
Christens, Anja
Referentie:
Blockmans D. Handboek Systeemziekten (tweede druk). Leuven: Uitgeverij Acco; 2016:200. ISBN 978-94-6292-587-8.

Dit handige naslagwerk over systeemziekten is geschreven voor de breed geïnteresseerde arts die ook af en toe dieper wil ingaan op meer zeldzame aandoeningen, zoals systeemziekten. Het boek begeleidt tevens de klinische lessen van het vak chronische ziekten in de masteropleiding geneeskunde aan de KU Leuven.

Lees meer

Fredje en Joëlly

-
D’Argent, Franky

Ik heb een zwak voor Bewust Ongehuwde Moeders, iets minder voor de explosieve afkorting van hun levensfilosofie. Je moet het maar doen, zonder steun van een vaderfiguur een kind op de wereld zetten en ‘opbrengen’.

Lees meer

Op kousenvoeten naar de huisarts

-
Wiggers, Anne Marieke

Op mijn tweede werkdag in Nieuw-Zeeland wandel ik ’s ochtends op mijn gemak naar de praktijk. Bij binnenkomst zie ik dat er in de inkomhal bij de receptie van alles op de grond staat. Het blijkt om schoenen te gaan: één paar kaplaarzen met verse modder eraan en één paar stevige wandelschoenen staan in het gangpad.

Lees meer

Vertigo uitgelegd aan jong en oud

-
Sysmans, Philippe
Referentie:
Stadsbader T. Wankele Wilma neemt je mee naar Dizzyland. Tollembeek: Uitgeverij De Draak;2018:60. ISBN 978-94-907-3838-9.

Wankele Wilma is een boek over hoe het evenwicht werkt en over duizeligheid. De auteur, die zelf jaren last heeft gehad van benigne paroxysmale positievertigo, schrijft vanuit de ambitie om zoveel mogelijk mensen te informeren over de functie, en ook de malfunctie, van het evenwichtsorgaan.

Lees meer

Angst door een artistieke caleidoscoop

-
Delanoye, Jan-Jakob
Referentie:
Oderwald A, Neuvel K, Thijs A (red.). Ziekelijk bang – Angst in fictie. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom; 2017:242. ISBN 978-90-589-8052-6.

Heeft kunst een plaats binnen de wetenschappelijke academie? Wel volgens het VU medisch centrum Amsterdam, dat sinds anderhalf decennium symposia organiseert over de verhouding tussen literatuur en geneeskunde.

Lees meer

De neurologie van de angst

-
Vancaillie, Julie
Referentie:
LeDoux J. Angstig. Amsterdam: Nieuwezijds; 2017:464. ISBN 978-90-571-2398-6.

Joseph LeDoux is hoogleraar-directeur van het Emotional Brain Institute van New York University. Zijn onderzoekslabo is leider in het onderzoek naar angst en vrees. Hij schreef eerder The Synaptic Self en The Emotional Brain.

Lees meer

Achter het masker van het narcisme

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Ruthgeerts D. Geboeid door narcisme. Mythe en masker. Oud-Turnhout/’s Hertogenbosch: Gompel&Svancina; 2018:214. ISBN 978-94-6371-021-3.

In elke huisartspraktijk valt deze situatie wel te herkennen: een vrouw valt voor het charisma van een man, vervolgens gaat ze ten onder in haar relatie door zijn eigendunk en verwaandheid maar toch blijft ze bij hem. Hoe komt dat een dergelijke niet-wederkerigheid in stand wordt gehouden?

Lees meer

De essentie van dementie

-
Braet, Eva
Referentie:
Steyaert J. Dementie, De Essentie. Berchem. Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en uitgeverij EPO vzw; 2016:134. ISBN 978-94-6267-078-5.

Du Meunier E, Goedemé H. Brood & Bomen, Dementie uitgelicht. Berchem. SEL Amberes vzw en uitgeverij EPO vzw; 2015:204. ISBN 978-94-6267-028-0.

Door een stijging in de levensverwachting groeit ook het aantal mensen met chronische aandoeningen en bijgevolg ook van het aantal personen met dementie. Het Expertisecentrum Dementie tracht in het boek ‘Dementie, De Essentie’ een overzicht te geven van de belangrijkste informatie over dementie.

Lees meer

Wat met seksualiteit bij dementie?

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Frederix N, Boerjan S, Verelst C. Als Amor de draad kwijtraakt. Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie. Leuven: Acco; 2017:164.

Op een navorming enkele jaren geleden werd een casus voorgesteld van een dementerende parkinsonpatiënt die hyperseksueel geworden was. Wat lacherig ging de spreker in op de wijze waarop hij het leven van de residenten in het woonzorgcentrum onveilig maakte om vervolgens tot de orde van de dag over te gaan.

Lees meer

Met de wereld in de rug

-
De Wolf, Dirk
Referentie:
Melle T. Met de wereld in de rug. Amsterdam: Uitgeverij G.A. Van Oorschot B.V; 2017:318. ISBN 978-90-282-8026-7.

De Duitse schrijver Thomas Melle lijdt al jarenlang aan een bipolaire stoornis. Hij analyseerde zijn eigen geestesziekte en probeerde die tegelijkertijd voor zijn gekwelde omgeving inzichtelijk te maken.

Lees meer

Langdurige buikpijn bij kinderen

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Van Der Veek S, De Haan E. Buikpijn bij kinderen – 16e deel uit de reeks Kinderpsychologie in de praktijk. Tielt: Lannoo Campus; 2016:104. ISBN 978-94-014-2894-1.

Een tiende van de schoolgaande jeugd zou al eens een periode van langdurige buikpijn doormaken. Slechts bij zeven op tien wordt een lichamelijke oorzaak gevonden. De hinder die deze kinderen ervaren, doet niet onder aan die van kinderen met een chronische ziekte.

Lees meer

Handboek Depressieve stoornissen

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Schene AH, Sabbe BGC, Spinhoven Ph, Ruhé HG (red.). Handboek Depressieve stoornissen. Tweede, geheel herziene druk. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom; 2016:606. 978-90-589-8303-9. Online leren: www.tijdstroom.nl.

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke en de inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5.

Lees meer