Huisarts Nu 2018; 47(4): juli-augustus

Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica.
Wilt u de volledige pagina kunnen lezen,

09 augustus 18

Zelftesten en geïnformeerd beslissen

-
Avonts, Dirk

De inbreng van patiënten in het beslissingsproces voor preventieve procedures neemt toe met de introductie van moderne technologieën.

Lees meer

Zelf je bloeddruk meten: de nieuwe norm?

-
Raemdonck, Kevin

Hypertensie is een van de belangrijkste risicofactoren op hart- en vaatziekten en dus een belangrijke factor in morbiditeit en mortaliteit wereldwijd.

Lees meer

Voorkom onnodig gebruik van medicinale cannabis

-
Avonts, Dirk

In Nederland is medicinale cannabis niet als geneesmiddel geregistreerd en is er geen bij wet geregelde beoordeling van effectiviteit en veiligheid.

Lees meer

Hergebruik van insulinenaalden en lipohypertrofie

-
Strauss, Kenneth

Bij patiënten met insulineafhankelijke diabetes is het een wijdverspreide gewoonte om hun naalden te hergebruiken.

Lees meer

Ziektelast in België: minder hartaandoeningen, meer mentale ziekten

-
Avonts, Dirk

In 1990 spendeerde ons land 7,1% van het bruto binnenlands product (bbp) aan gezondheidszorgen en steeg het tot 10,4% van het bbp in 2016. Daarmee behoort België tot de top 5 van Europese landen inzake gezondheidsbestedingen, maar het financiële aandeel in preventie en gezondheidspromotie is minimaal.

Lees meer

Lichaamskwalen in de middeleeuwen

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Boelaert JR. Lichaamskwalen en hun verzorging – Van Karel De Grote tot de Eerste Kruistocht (768-1099). Antwerpen: Garant uitgeverij; 2017:131. ISBN 978-90-441-3475-9.

Dit boek is het zesde deel in een reeks over de geschiedenis van geneeskunde (‘Geschiedenis van de Geneeskunde en Gezondheidszorg’). In deze reeks worden verschillende belangrijke of invloedrijke thema’s en ontwikkelingen uit de geschiedenis van de medische zorg in België en Nederland gebundeld.

Lees meer

Zin in een ECG?

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Konings KTS, Willemsen RTA. (tekst), Bertholet GJM (illustraties). ECG’s beoordelen en begrijpen: de ECG10+-methode. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017:466. ISBN 978-90-368-1728-8.

Dit boek heeft als doel een adequate ECG-beoordeling aan te leren aan de hand van de ECG 10+-methode. Dit is een systematische methode die in Nederland reeds tien jaar wordt gebruikt in de ECG-cursus voor artsen-in-opleiding in huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde.

Lees meer

Bewust ademen als therapie

-
Vancaillie, Julie
Referentie:
Penman D. De kunst van het ademen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2016:121. ISBN 978-90-5712-489-1.

“Je ademt 22 000 keer per dag in en uit. Van hoeveel daarvan ben je je echt bewust?” In onze hectische maatschappij is mindfulness een hot item. Het heeft bij velen een zweverige bijklank.

Lees meer

Sprekende anatomie

-
Lambertyn, Elien
Referentie:
Francis G. Avonturen in de mens. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds; 2016: 262. ISBN 978-90-5712-4587.

Gavin Francis (°1975, Schotland) is een geograaf en arts. Hij werkte zowel als spoedeisende hulparts, kinderarts, verloskundig arts, coassistent chirurgie, expeditiearts op de Noordpool als in dorpsklinieken in Afrika en India.

Lees meer

Reflecties op medicalisering

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Adelaar G. De onverbeterlijke mens. Reflecties op medicalisering. Dordrecht: Klement; 2017:174. ISBN 978-90-8687-200-8.

De medische praktijk, ingebed in een consumptiemaatschappij waar marktmechanismen op inbeuken, krijgt door deze mechanismen een specifiek karakter. Dit boek wil daarvan een aantal determinanten blootleggen en tonen hoe die in de loop van de tijd ontstaan zijn.

Lees meer

Verbetert een beslishulp de preconceptiezorg? Bevraging van vrouwelijke patiënten en huisartsen

-
Van Riel, Noor
Schoenmakers, Birgitte

Preconceptiezorg heeft als doel om personen met een kinderwens – nu of in de toekomst – te informeren over mogelijke risico’s tijdens de zwangerschap en hen optimaal op een zwangerschap voor te bereiden.

Lees meer

De HPV-zelftest bij nietgescreende vrouwen. Wat is de impact op de participatiegraad?

-
De Maesschalck, Ann-Sophie
Verhoeven, Veronique
Benoy, Ina
Bogers, Jean-Paul
Kegels, Erik

In 2014 werden in België 653 nieuwe diagnoses van baarmoederhalskanker gesteld en in datzelfde jaar stierven 157 vrouwen aan deze kanker.
De gemiddelde leeftijd waarop baarmoederhalskanker optreedt, is lager dan andere kankers (een piekincidentie tussen 40 en 55 jaar). Dit heeft als gevolg dat het totaal aantal verloren levensjaren hoger is.

Lees meer

Medicatieoverleg bij patiënten met CNI. Optimaliseren van de begeleiding door arts en apotheker

-
Dieleman, Peter
Van Pottelbergh, Gijs

Het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) heeft als doel de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te stimuleren. Hierop kunnen verschillende thema’s besproken worden. In het vorige nummer van Huisarts Nu kwam reeds het voorschrijven van DOAC’s aan bod (zie ‘Veilig gebruik van directe orale anticoagulantia’ van Silas Rydant in Huisarts Nu 2018, nr. 3, blz. 106-7).

Lees meer

Medisch- Farmaceutisch Overleg in de praktijk

-
Desrumaux, Greet

In dit voorbeeld van een 84-jarige man met ernstige chronische nierinsufficiëntie (CNI-stadium 4) wordt de medicatie nauwkeurig in het oog gehouden door de huisarts, nefroloog, uroloog en apotheker. De patiënt is gekend met diabetes en wordt opgevolgd door een neurochirurg na een operatieve ingreep voor een clivus cordoom (tumor ter hoogte van schedelbasis).

Lees meer

Dicht bij de mensen, maar niet mét hen

-
Tegenbos, Guy

In de meeste gemeenten lijken partijen en kandidaten het nog niet te beseffen. Maar het komt hoe dan ook: de opdracht van de gemeenten zal de komende jaren grondig wijzigen. Zorg – welzijn én gezondheid – zal een van de belangrijkste gemeentelijke thema’s worden, naast of soms zelfs boven traditionele sectoren als sport, cultuur, verkeer, milieu, enzovoort.

Lees meer

Plantaardige voedingssupplementen bij kanker. Welke supplementen zijn mogelijk en welke zijn tegenaangewezen?

-
Laekeman, Gert

Tal van preparaten met multivitaminen en mineralen waren zo’n 25 jaar geleden nog geneesmiddelen. Hetzelfde geldt voor allerlei producten op basis van plantenextracten (theemengsels bijvoorbeeld). Bij herziening van hun statuut konden meestal geen klinische studies voorgelegd worden. De therapeutische indicatie werd in twijfel getrokken en het ene geneesmiddel na het andere werd voedingssupplement.

Lees meer

Communicatie tussen arts en verpleegkundige. Arbeidstevredenheid bij thuiszorgverpleegkundigen in Nederland

-
Heijmans-Wentink, Gena
de Natris, Dirk

Er wordt in de Nederlandse thuiszorg een flink tekort verwacht aan voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen uit middelbaar beroepsonderwijs verpleegkunde (mbo-v) en hoger beroepsonderwijs verpleegkunde (hbo-v). Dit tekort is te wijten aan de vergrijzing, het slechte imago van werken in de zorg en de lage arbeidstevredenheid van verpleegkundigen.

Lees meer

Leiderschap in de eerstelijnszorg

-
Leysen, Bert
Helsen, Caroline
Verherstraeten, Sarah

Hoe kunnen huisartsen het medisch leiderschap opnemen in de eerstelijnszorg? Drie jonge artsen bezochten het Nederlandse congres ‘Hoe vergroot jij je invloed?’ en vonden hier heel wat inspiratie.

Lees meer

Waarom stijgt het aantal langdurig zieke werknemers? Focusgroepenonderzoek naar maatschappelijke factoren

-
Veelaert, Liesbeth
Vanroelen, Christophe
Vanhaeren, Annelotte
Vermoote, Simon

Het langdurige ziekteverlet, waarbij de werknemer minstens één jaar ongeschikt is om te werken omwille van medische redenen, neemt de laatste jaren toe. Het langdurige ziektepercentage is volgens Securex de afgelopen vijftien jaar gestegen met 168%. Cijfers van het Riziv en van SD Worx beamen deze stijging.

Lees meer

Maggie

-
D’Argent, Franky

Maggie is één van die hippe oma’s in onze praktijk. Je kent ze wel onder de slogan ‘70 is the new 40’, een beweging in het leven geroepen door Tina Turner.

Lees meer

Overprikkeld

-
Wiggers, Anne Marieke

Een excentriek figuur wandelt mijn kabinet binnen. Ze schudt mij de hand maar kijkt me niet aan en focust op een punt achter me.

Lees meer