Praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Doorewaard H, Kil A, van de Ven A. Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Boom;2015:170 blz. ISBN 978-90-8953-736-2

Doorewaard H, Kil A, van de Ven A. Praktijkgericht kwalitatief onderzoek: Een praktische handleiding. Amsterdam: Uitgeverij Boom;2015:170 blz. ISBN 978-90-8953-736-2

In dit praktische werkboek wordt de lezer bij de hand genomen bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Het is vooral gericht op studenten, maar ook voor de (beginnende) onderzoeker is het een erg nuttig boek dat vooral gericht is op de praktijk van het uitvoeren van onderzoek. Een uitgebreide bespreking van de voors en tegens van kwalitatief onderzoek zult u hier niet terugvinden. Voor wie op zoek is naar een goede houvast compleet met stappenplan voor het uitvoeren van zijn onderzoek, is dit wel het juiste boek.

Het boek begint met een korte introductie over het formuleren van de juiste onderzoeksvraag. Hoewel dit voor veel onderzoekers gesneden koek zal zijn, kan het geen kwaad deze stappen nog eens door te nemen. Vervolgens wordt aan de hand van een voorbeeldonderzoeker, Dagmar, beschreven welke fases men doorloopt bij het correct opzetten, voorbereiden, uitvoeren, analyseren en rapporteren van kwalitatief onderzoek.

Hoewel dit kader van een voorbeeldonderzoeker erg nuttig kan zijn, is het een gemiste kans dat de auteurs niet meerdere voorbeelden hebben opgenomen in hun boek. Het voorbeeldonderzoek is sterk gericht op bedrijfskundige processen en de bijbehorende onderzoeksvraag is daar dan ook op gericht (‘is er een verschil tussen de gewenste situatie en de feitelijke situatie in bankkantoor X met betrekking tot de invloed van de stijl van leidinggeven op betrokkenheid?’). Ook al is het boek helder geschreven, toch kan het gebruiken van een dusdanig specifiek voorbeeld verwarrend zijn voor hen die in een ander vakgebied werken.

Dit boek is zowel aan te raden voor een student of de beginnend onderzoeker op het gebied van kwalitatief onderzoek, als ook voor de meer ervaren onderzoeker die wil teruggrijpen op enkele basisprincipes. Wel zou het voor ingewikkeldere studieopzetten wat te simplistisch geschreven kunnen zijn, waardoor men er altijd bij gebaat is een statisticus of expert te raadplegen.

Janelle Van Wel


pdfh45_02_04_boeken.pdf