Handboek voor palliatieve zorg

Handboek voor palliatieve zorg

Handboek voor palliatieve zorg

Doyle D, Woodruff R. Handboek voor palliatieve zorg. Ingeleid en bewerkt dor Wim Distelmans. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet; 2011:207. ISBN 978-90-8924-191-7

Doyle D, Woodruff R. Handboek voor palliatieve zorg. Ingeleid en bewerkt dor Wim Distelmans. Antwerpen: Uitgeverij Houtekiet; 2011:207. ISBN 978-90-8924-191-7

Dit 199 pagina’s tellende boek is een vertaling van de derde editie van de IAHPC Manual of Palliative Care van the International Association for Hospice and Palliative Care.

Wim Distelmans schreef een inleiding en was verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de Vlaamse situatie. De auteurs worden internationaal erkend als wereldautoriteit.

Het boek is geschreven in een heldere, begrijpelijke taal met korte zinnen en een overzichtelijke bladschikking. Het geeft een volledig overzicht van alle aspecten van palliatieve zorg. De beschrijving van de verschillende soorten pijn is een voorbeeld van de didactische sterkte van dit boek. Het boek is niet alleen geschreven voor zorgverstrekkers maar ook voor het brede publiek. Dit opzet is zeker geslaagd, maar betekent ook de zwakte van dit werk.

Hier en daar mist het diepgang en de huisarts, geconfronteerd met een probleem bij een palliatieve patiënt, zal meer antwoorden vinden in de richtlijnen op www.pallialine.be of www.pallialine.nl. Spijtig genoeg zijn er enkele onnauwkeurigheden zoals het ontbreken van woonzorgcentra in de beschrijving van de zorgmodellen in Vlaanderen en soms zijn meer nuances nodig. Ook zijn er enkele onnauwkeurigheden bij het voorschrijven van medicatie.

Al bij al is het een interessant boek maar toch eerder als handboek in een basisopleiding dan als naslagwerk voor de huisarts.

Het oorspronkelijke handboek is ook gratis te downloaden van www.hospicecare.com.

Lucas Ceulemans