Huisarts Nu 2013; 42(1): januari-februari

Huisarts Nu 2013; 42(1): januari-februari

Editoriaal

Editoriaal
Lemiengre, Marc, Coenen, Samuel, Kool, Anne

Internationaal

Kort Nieuws
Van Nuland, Marc
Kort Nieuws
Leysen, Peter

Artikel

De centrale rol van de huisarts in het zorgpad

Praktijk
Vanhove, R.

Chirurgie of infiltraties?

PICO
Bekkering, G.E., Simons, E.

Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks

Onderzoek
Ryckebosch, Ph., Goris, J., Adriaenssens, N., Philips, Hilde, Michiels, Barbara, Verhoeven, Veronique, Coenen, Samuel

Een beschrijvende studie

Onderzoek
Van Bergen, J., Goris, J., Philips, Hilde, Remmen, Roy

Hoe schatten secretaresses de urgentie in?

Onderzoek
Van Bergen, J., Huibers, L., Vandevelde, P., Philips, Hilde, Remmen, Roy

Een retrospectief onderzoek

Onderzoek
Eising, J., Damoiseaux, R., Meijssen, M.
Praktijk
Bosmans, J.M.L., Peremans, Lieve, De schepper, A.M., Duyck, P.O., Parizel, P.M., Verstraete, K.L.

Een evaluatie van de privacybescherming

Praktijk
De Clercq, E., Van Casteren, V., Bossuyt, N., Moreels, S., Goderis, Geert, Bartholomeeusen, Stefaan, Bonte, P., Bangels, M.

Opinie

Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie onder de loep

Commentaar
Claessens, Hanne, De Deken, Lut, Baeten, Rik

Verhaal

Verhaal
Lemiengre, Marc

Boek

Miniatuurvoorbeeld

Huisarts Nu in beweging

-
Lemiengre, Marc
Coenen, Samuel
Kool, Anne

Een nieuw jaar, een nieuwe uitdaging voor Huisarts Nu. Dit jaar mag u opnieuw zes relevante nummers verwachten. Intussen wordt ook gewerkt aan een volledig nieuw concept voor 2014.

Lees meer

Verlaten

-
Lemiengre, Marc

We kennen allemaal beelden uit reportages van kinderen in precaire situaties. Kinderen die met natte ogen onbegrijpelijk staren in de camera, terwijl volwassenen het nodig vinden hun wereld aan flarden te schieten. Plots zit dit televisiekind starend voor je. Een kippenvelmoment van een vervelende orde.

Lees meer

Preventie van zelfdoding. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie onder de loep

-
Claessens, Hanne
De Deken, Lut
Baeten, Rik

Tegen 2020 zou er een daling van het aantal zelfdodingen met 20% moeten zijn ten opzichte van 2000. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020 (VAS II) bouwt verder op het vorige actieplan, maar legt ook nieuwe accenten.

Lees meer

Psychosociale opvang van suïcidepogers. De centrale rol van de huisarts in het zorgpad

-
Vanhove, R.

De huisarts is een belangrijke zorgpartner in de preventie van recidieven en suïcide bij suïcidepogers. Als de huisarts rechtstreeks als eerste hulpverlener geconsulteerd wordt, moet hij de risico’s en de zorgbehoeften evalueren en een afweging maken of er somatische en/of psychiatrische criteria zijn voor hospitalisatie.

Lees meer

Lumbosacrale discushernia met radiculair conflict. Chirurgie of infiltraties?

-
Bekkering, G.E.
Simons, E.

Als conservatieve behandelingen onvoldoende effect hebben bij persisterende klachten bij lumbosacrale discushernia met radiculair conflict, kiest men dan voor een operatie of voor infiltraties? Deze vraag wordt beantwoord op basis van het beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Lees meer

Tien jaar Huisartsenwachtpost Deurne-Borgerhout. Inleiding tot een nieuwe artikelenreeks

-
Ryckebosch, Ph.
Goris, J.
Adriaenssens, N.
Philips, Hilde
Michiels, Barbara
Verhoeven, Veronique
Coenen, Samuel

In de aanloop naar de viering van tien jaar huisartsenwachtpost(en) mag u in dit tijdschrift een artikelenreeks verwachten. Hierin zal telkens een vraag beantwoord worden over een bepaald aspect van de werking, de epidemiologie of het beleid aan de hand van de gegevens geregistreerd in de huisartsenwachtposten.

Lees meer

De klassieke huisartsenwachtdienst. Een beschrijvende studie

-
Van Bergen, J.
Goris, J.
Philips, Hilde
Remmen, Roy

Deze studie beschrijft de patiëntencontacten van een klassieke huisartsenwachtdienst juist voor de oprichting van een huisartsenwachtpost. Deze gegevens zijn belangrijk voor het uittekenen van hervormingen. Het is ook een belangrijk ijkpunt voor het meten van het effect van de implementatie van de huisartsenwachtposten.

Lees meer

Vertraagde diagnosestelling bij coeliakie. Een retrospectief onderzoek

-
Eising, J.
Damoiseaux, R.
Meijssen, M.

Het is belangrijk dat coeliakie vroeg genoeg herkend wordt. Door diagnostische vertraging en slechte dieetcompliantie is de morbiditeit langer aanwezig en neemt de kwaliteit van het leven af. Deze studie ging na hoe groot de vertraging is bij de patiënt zelf, bij de eerstelijnsarts en bij artsen in de tweede lijn in het Nederlandse Zwolle.

Lees meer

Hoe moet een radiologieverslag eruitzien? Resultaten van een internetenquête bij huisartsen en specialisten

-
Bosmans, J.M.L.
Peremans, Lieve
De schepper, A.M.
Duyck, P.O.
Parizel, P.M.
Verstraete, K.L.

Voor verwijzende artsen is het ondoenlijk geworden om radiologiebeelden zelf te interpreteren. Daarom worden niet de beelden zelf maar wel het radiologieverslag als eindproduct van de radiologie beschouwd. Vreemd genoeg is dit verslag niet mee geëvolueerd.

Lees meer

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming

-
De Clercq, E.
Van Casteren, V.
Bossuyt, N.
Moreels, S.
Goderis, Geert
Bartholomeeusen, Stefaan
Bonte, P.
Bangels, M.

De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit onderzoeksrapport wordt een generiek model van gegevensstroom voor een onderzoeksnetwerk beschreven en getoetst aan het nationale privacysysteem.

Lees meer

Gebruik van antimicrobiële middelen in de ambulante praktijk in Europa

-
Adriaenssens, N.
De Meyere, Marc

l decennialang worden antimicrobiële middelen gebruikt om infectieziekten te voorkomen en te behandelen. Het gebruik hiervan heeft zonder twijfel bijgedragen tot een verbetering in gezondheid, maar gaat ook gepaard met een stijgende prevalentie van micro-organismen die resistentie hebben verworven. Tussen het gebruik van deze antimicrobiële middelen en de prevalentie van micro-organismen die resistent zijn aan deze stoffen, is een causaal verband aangetoond.

Lees meer

Verhoogd suïciderisico bij mannen van middelbare leeftijd

-
De Deken, Lut

Een nieuw rapport van de Samaritanen, een groep in het Verenigd Koninkrijk die mensen met suïcidegedachten probeert te helpen (www.samaritans.org), toont aan dat mannen tussen de 30 en 60 jaar een verhoogd risico hebben op suïcide. Deze mannen proberen zich sterk voor te doen, macht te gebruiken en alles onder controle te houden, maar worden juist in deze levensfase geconfronteerd met relatiebreuken, eenzaamheid, emotionele instabiliteit en alcoholmisbruik.

Lees meer

Eet chocolade en win een Nobelprijs

-
Van Nuland, Marc

Flavanoïden komen voor in vele plantaardige voedingsmiddelen en worden al langer in verband gebracht met een beter cognitief functioneren. De flavanoles zijn hiervan een subklasse en zijn terug te vinden in cacao, groene thee, rode wijn en sommige vruchten. Van deze flavanoles is aangetoond dat ze de achteruitgang in het cognitief functioneren, eigen aan veroudering, kunnen vertragen en zelfs omkeren.

Lees meer

Welke navormingsactiviteit is het meest efficiënt?

-
Van Nuland, Marc

Navormingsactiviteiten zijn essentieel om als arts bij te blijven. Ze zijn bedoeld om de kwaliteit van het dagelijks handelen in de praktijk aan te passen aan de veranderende inzichten en de daaruit volgende normen die binnen de beroepsgroep gelden. Maar hoe vaak bereikt een navormingsactiviteit in de praktijk dit nobele doel?

Lees meer

Acupunctuur voor chronische pijn 1

-
Leysen, Peter

Hoewel controversieel, wordt acupunctuur wereldwijd veel gebruikt bij de behandeling van chronische pijn. Recent werd een originele meta-analyse uitgevoerd om de effectiviteit in te schatten van acupunctuur bij chronische pijn (artrosepijn of aspecifieke chronische pijn ter hoogte van rug, nek, hoofd of schouder).

Lees meer

Suïciderisico bij ernstige fysieke aandoeningen

-
De Deken, Lut

Tot nu toe onderzochten de meeste studies het suïciderisico in relatie tot één fysieke aandoening. Om te bestuderen wat het relatieve risico van meerdere aandoeningen is en wat het confounding effect van een klinische depressie is, werd in deze studie nagegaan of er verschillen waren inzake geslacht, leeftijd en multimorbiditeit van de fysieke aandoening.

Lees meer

Hoe zien Finse studenten het huisartsenberoep?

-
Bastiaens, Hilde

Het dalend aantal huisartsen en de toenemende onaantrekkelijkheid van het huisartsenberoep krijgen in de pers en de internationale wetenschappelijke literatuur veel aandacht. Ook in België werd de voorbije jaren onderzocht waarom studenten geneeskunde interesse verliezen in huisartsgeneeskunde en wat de positieve en negatieve ervaringen zijn van huisartsen in hun beroep.

Lees meer