Huisarts Nu boekbesprekingen

Breek met hoe je eet

-
Cruyt, Phaedra
Referentie:
Van Laer H. Breek met hoe je eet. Kalmthout: Van Halewyck;2019:195. ISBN: 978-94-6131-940-1.

De meeste mensen weten wel wat gezond is, maar slagen er niet in het vol te houden. Dit boek profileert zich net als géén dieetboek, maar wel als een handboek om inzicht te krijgen in het ‘waarom’ van het falen gezond te eten, om zich daar vervolgens tegen te wapenen. Het boek staat dan ook vol met handige tips en is een echt doeboek (met invulpagina’s!).

Lees meer

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit

-
Deledicque, Yen
Referentie:
Höing M, Janssen J, Liebregts M, Boer A (red.). Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit – handboek voor professionals in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho;2017:336. ISBN 978-90-469-0583-8.

Zowel voor de arts als voor de patiënt is het niet altijd gemakkelijk om het onderwerp ter sprake te brengen, maar seksuele gezondheid vormt een belangrijk deelvan de algemene gezondheidsbeleving. Het is dus van groot belang dat elke zorgverlener even gemakkelijk over een verkoudheid of knieprobleem kan spreken met de patient, als over erectiestoornissen en dyspareunie.

Lees meer

Van dit boek ga je beter slapen

-
Busschots, Marianne
Referentie:
Elzes C, Freriks D. Van dit boek ga je beter slapen. Utrecht/Antwerpen: Uitgeverij Kosmos;2018:176. ISBN 978-90-215-7091-4.

Eén op drie volwassenen slaapt slecht. Er bestaat dus zeker een markt voor een boek dat zich richt op deze doelgroep. De auteurs van het boek hebben geen medische achtergrond, maar als journaliste en kunstenares met een leven gevuld met slaapproblemen, noemen ze zich vooral ervaringsdeskundigen.

Lees meer

Wat de bijsluiter niet vertelt

-
De Deken, Lut
Referentie:
Laekeman G, Leyssens L. Geneesmiddelen. Wat de bijsluiter niet vertelt. Leuven: Acco Uitgeverij;2018:240. ISBN 978-94-6344-255-8.

Dit boek over geneesmiddelen is al de vierde volledig herwerkte uitgave. De eerste uitgave dateert van 2002. De eerste auteur, Gert Laekeman, is emeritus
gewoon hoogleraar aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de KU Leuven, waar hij farmacotherapie en fytotherapie doceerde.

Lees meer

Met oorsuizen leren leven hoeft niet

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Vinck B, Vingerhoets K. Over tinnitus: hoe oorsuizen je leven kan beheersen en waarom dat niet zo hoeft te zijn. Anwerpen: Manteau;2020;216.
ISBN 978-90-223-3721-9.

Bij tinnitus kom je er niet met betahistine of cinnarizine en met de mededeling ‘dat je ermee moet leven’ al evenmin. In het laatste geval geef je trouwens aan de patiënt mee dat tinnitus voor altijd zal blijven bestaan: het ondraaglijke wordt er alleen maar erger door!

Lees meer

Bloed in de geschiedenis en de geschiedenis in het bloed

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Boogaerts M. Bloed, een geschiedenis. Tielt: Lannoo; 2019:350. ISBN 978-94-014-5900-6.

"In de geschiedenis is de vooruitgang met bloed geschreven.” Dat is een uitspraak van Emma Goldmann, een feministe uit de vorige eeuw. Het boek dat Marc Boogaerts schreef, beschrijft daarnaast hoe doorheen de geschiedenis opvattingen over bloed veranderden en tot welke gevolgen dat allemaal heeft geleid.

Lees meer

Diagnostisch landschap in de eerste lijn

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Collins RD. Differential diagnosis and treatment in primary care. 6e druk. Wolters Kluwer; 2017:558. ISBN 978-1-4963-7495-0.

In de eerste lijn staat het maken van een diagnostisch landschap heel centraal. Op basis van de klachten van de patiënt wordt er in het hoofd van de arts een lijst gevormd van mogelijke aandoeningen die deze klachten kunnen veroorzaken. De volgende stap is om met verdere vragen, een verder onderzoek of een proeftherapie bepaalde zaken uit te sluiten of net meer waarschijnlijk te maken.

Lees meer

Waarom elke (jonge) dokter William Osler zou moeten kennen

-
De Witte, Pieter
Referentie:
Bliss M. William Osler, a life in medicine. Oxford University Press; 2007:622. ISBN 978-01-9532-960-5.

Op 29 december 2019 is het exact honderd jaar geleden dat William Osler, een van de grootste artsen in de moderne geschiedenis van de geneeskunde, het leven liet. Hij was de geestelijke vader van het zogenaamde ‘bedside teaching’.

Lees meer

Eenzaamheid versus verbondenheid

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Spitzer M. Eenzaamheid. De impact van sociaal isolement. Amsterdam/Antwerpen: Atlascontact; 2019:293. ISBN 9-789045-036571.

"De negatieve effecten van eenzaamheid en sociaal isolement op de gezondheid en de levensverwachting zijn groter dan andere risicofactoren zoals luchtvervuiling, gebrek aan beweging, gebrekkige voeding, overgewicht of roken en zwaar alcoholgebruik.”

Lees meer

Grote vragen over fijnstof

-
Lippens, Jolin
Referentie:
Van Hees W, Avonts D. Grote vragen over fijnstof. Amsterdam: Uitgeverij Polis; 2018:256. ISBN 978-94-6310-288-9.

Klimaat en milieu staan hoog op de politieke agenda. De kwaliteit van de lucht die we inademen, komt regelmatig in het nieuws. Het boek ‘Grote vragen over fijnstof’ verscheen ongeveer tegelijkertijd met de eerste marsen van de klimaatspijbelaars en enkele maanden na het grote burgeronderzoek ‘Curieuze Neuzen’ waarin 20 000 Vlamingen de luchtkwaliteit aan hun voordeur opmaten.

Lees meer

Eindelijk oud

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Nelissen M. Eindelijk oud. Wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van ouder worden. Tielt: Lannoo; 2017:256. ISBN 978-94-014-4419-4.

Er wordt in onze maatschappij niet uitgekeken naar het ouder worden. De aftakeling die ons te wachten staat, de hulpeloosheid, de vergeetput aan de rand van de samenleving,...: menig mens kijkt er tegenop.

Lees meer

Gids bij het diagnostisch landschap

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Seller RH, Symons AB. Differential diagnosis of common complaints (7e druk). Philadelphia: Elsevier; 2018:454. ISBN 978-0-323-51232-9.

Af en toe beantwoordt het verloop van een bepaald ziektebeeld niet aan wat we verwacht hadden. We zijn dan genoodzaakt om onze oorspronkelijke werkdiagnose te herzien. Het opstellen van een diagnostisch landschap is daarbij een efficiënt hulpmiddel.

Lees meer

Zorg-Esperanto in de praktijk

-
Verdonck, Patrick
Referentie:
Deltour B. Zorg-Esperanto. De kracht van eenvoud. Oud-Turnhout: Gompel en Scavina; 2017:165. ISBN 978-94-6371-004-6.

Veel hulpverleners zijn op zoek naar een taal die gebruikt kan worden om cliënten/patiënten met chronische problemen doelgerichter te helpen. Dit boek kan hen daarbij helpen.

Lees meer