Huisarts Nu boeken

Eenzaamheid versus verbondenheid

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Spitzer M. Eenzaamheid. De impact van sociaal isolement. Amsterdam/Antwerpen: Atlascontact; 2019:293. ISBN 9-789045-036571.

"De negatieve effecten van eenzaamheid en sociaal isolement op de gezondheid en de levensverwachting zijn groter dan andere risicofactoren zoals luchtvervuiling, gebrek aan beweging, gebrekkige voeding, overgewicht of roken en zwaar alcoholgebruik.”

Lees meer

Grote vragen over fijnstof

-
Lippens, Jolin
Referentie:
Van Hees W, Avonts D. Grote vragen over fijnstof. Amsterdam: Uitgeverij Polis; 2018:256. ISBN 978-94-6310-288-9.

Klimaat en milieu staan hoog op de politieke agenda. De kwaliteit van de lucht die we inademen, komt regelmatig in het nieuws. Het boek ‘Grote vragen over fijnstof’ verscheen ongeveer tegelijkertijd met de eerste marsen van de klimaatspijbelaars en enkele maanden na het grote burgeronderzoek ‘Curieuze Neuzen’ waarin 20 000 Vlamingen de luchtkwaliteit aan hun voordeur opmaten.

Lees meer

Eindelijk oud

-
Vantomme, Olivier
Referentie:
Nelissen M. Eindelijk oud. Wat Darwin ons vertelt over het nut en de schoonheid van ouder worden. Tielt: Lannoo; 2017:256. ISBN 978-94-014-4419-4.

Er wordt in onze maatschappij niet uitgekeken naar het ouder worden. De aftakeling die ons te wachten staat, de hulpeloosheid, de vergeetput aan de rand van de samenleving,...: menig mens kijkt er tegenop.

Lees meer

Gids bij het diagnostisch landschap

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Seller RH, Symons AB. Differential diagnosis of common complaints (7e druk). Philadelphia: Elsevier; 2018:454. ISBN 978-0-323-51232-9.

Af en toe beantwoordt het verloop van een bepaald ziektebeeld niet aan wat we verwacht hadden. We zijn dan genoodzaakt om onze oorspronkelijke werkdiagnose te herzien. Het opstellen van een diagnostisch landschap is daarbij een efficiënt hulpmiddel.

Lees meer

Zorg-Esperanto in de praktijk

-
Verdonck, Patrick
Referentie:
Deltour B. Zorg-Esperanto. De kracht van eenvoud. Oud-Turnhout: Gompel en Scavina; 2017:165. ISBN 978-94-6371-004-6.

Veel hulpverleners zijn op zoek naar een taal die gebruikt kan worden om cliënten/patiënten met chronische problemen doelgerichter te helpen. Dit boek kan hen daarbij helpen.

Lees meer

Angst na kanker

-
De Deken, Lut
Referentie:
Verhulst J, Völker C. Angst na kanker. Wat als je bang bent opnieuw ziek te worden. Tielt: Lannoo; 2018:190. ISBN 9-789401-446877.

Veel mensen die kanker hebben gehad, zijn na hun behandeling bang dat ze terug kanker zullen krijgen. Ze hebben vaak angst, ook als ze naar de regelmatige controles moeten gaan. Het boek wil adviezen geven aan deze mensen vanuit eigen ervaring en/of vanuit hun ervaring als psycholoog.

Lees meer

Abdominale urgenties in versvorm

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Bruns E. Mijn buik vol. De wondere wereld van de buik en zijn kwalen toegelicht op rijm. Amsterdam: Prometheus; 2018:128. ISBN 9-789044-638387.

“Eenieder die zich wil ontfermen, over zalen vol zieken die lopen te kermen; dat dit boek jullie wijzer mag maken, en ziekte en pijn wat sneller zal staken.”

Lees meer

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat

-
Raemdonck, Kevin
Referentie:
Brink PRG (red.), Besselaar AT, van Mourik JBA, et al. Letsels van het steun- en bewegingsapparaat. 5e druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2018:514. ISBN 978-90-368-1871-1.

Letsels van het steun- en bewegingsapparaat zijn geen zeldzaamheid in de huisartsenpraktijk. Patiënten komen onfortuinlijk te val, maken een verkeerde beweging, zijn het slachtoffer van een trauma, ...

Lees meer

Foute mondgewoonten

-
Jacobs, Tom
Referentie:
De Clercq C, Houthuys S. Wat je mond moet doen als je niet praat. Oud-Turnhout: Gompel en Svacina; 2018:67. ISBN 978-94-6371-038-1.

Doorheen de evolutie is het voor onze overleving van levensbelang gebleken om voortdurend op de reuk te kunnen vertrouwen. Daardoor ademen wij van natuur uit door de neus, de verklaring waarom baby’s obligate neusademers zijn.

Lees meer

Handboek Depressieve stoornissen

-
Avonts, Dirk
Referentie:
Schene AH, Sabbe BGC, Spinhoven Ph, Ruhé HG (red.). Handboek Depressieve stoornissen. Tweede, geheel herziene druk. Utrecht: Uitgeverij De Tijdstroom; 2016:606. 978-90-589-8303-9. Online leren: www.tijdstroom.nl.

Dit is de tweede, geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen. Het geeft een up-to-date overzicht van de wetenschappelijke en de inhoudelijke kennis en ervaring rond deze veelvoorkomende, invaliderende en maatschappelijke relevante stoornis en sluit aan bij de DSM-5.

Lees meer

Langdurige buikpijn bij kinderen

-
Jacobs, Tom
Referentie:
Van Der Veek S, De Haan E. Buikpijn bij kinderen – 16e deel uit de reeks Kinderpsychologie in de praktijk. Tielt: Lannoo Campus; 2016:104. ISBN 978-94-014-2894-1.

Een tiende van de schoolgaande jeugd zou al eens een periode van langdurige buikpijn doormaken. Slechts bij zeven op tien wordt een lichamelijke oorzaak gevonden. De hinder die deze kinderen ervaren, doet niet onder aan die van kinderen met een chronische ziekte.

Lees meer