Adriaenssens, Guy

Hoe zien huisartsen de samenwerking met praktijkverpleegkundigen?

-
Willekens, Laure-Anne
Adriaenssens, Guy
De Lepeleire, Jan

Resultaten van een bevraging in Huisartsenwachtpost Antwerpen Noord

Taakdelegatie als oplossing voor huisartsentekort?
Een dreigend tekort aan huisartsen en een toenemende zorgvraag zetten de huidige organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg in België onder druk.
Volgens onderzoek is er momenteel in België geen tekort aan huisartsen in vergelijking met andere landen. Maar door maatschappelijke veranderingen (meer gespecialiseerde zorg, meer preventieve en chronische zorg, multimorbiditeit, complexe zorg, hogere levensverwachting, vergrijzing) stijgt de takenlast van de huisarts. Daarbij komt dat de eerste lijn actueel bestaat uit zeer veel verschillende disciplines in zeer verscheiden werkomgevingen en praktijkvormen.

Lees meer