Pneumokokkenvaccin voor alle ouderen

De Hoge Gezondheidsraad geeft het advies dit jaar alle ouderen met het pneumokokkenvaccin in te enten.

De aanleiding voor het advies over de pneumokokkenvaccinatie bij ouderen moet niet ver worden gezocht. Deze vaccinatie kan helpen om de ziekenhuisbedbezetting te verminderen, waardoor bedden vrijkomen bij een eventuele nieuwe golf van Covid-19. De Hoge Gezondheidsraad (HGR) benadrukt dat bij het opstellen van het advies geen rekening werd gehouden met de kosteneffectiviteit van de vaccins, maar enkel met het maximaliseren van het effect op de gezondheidszorg. In het advies somt de HGR vier groepen op waarvoor een pneumokokkenvaccinatie aangeraden is. 

De eerste groep zijn de volwassenen van 16 tot 85 jaar met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie:

 • Primovaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens acht weken 
 • Revaccinatie: PPV23 om de vijf jaar na de primovaccinatie
 • Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:
  • eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens één jaar na laatste PPV23
  • revaccinatie: PPV23 om de vijf jaar

De tweede groep omvat volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit:

 • Primovaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens acht weken 
 • Revaccinatie: eenmalig PPV23 vijf jaar na de primovaccinatie
 • Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:
  • eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens één jaar na laatste PPV23
  • revaccinatie: eenmalig PPV23 vijf jaar na de primovaccinatie
 • Herhaalde vaccinatie om de vijf jaar met PPV23 dient overwogen te worden bij ernstige onderliggende comorbiditeit

Groep drie zijn de gezonde personen tussen 65 en 85 jaar:

 • Voorkeursschema:
  • PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens één jaar
  • Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23: eenmalig PCV13 minstens één jaar na laatste PPV23
 • Alternatief schema: PPV23. Indien er gekozen wordt om slechts één pneumokokkenvaccin te gebruiken, wordt het gebruik van PPV23 aangeraden om de breedste bescherming te bieden 
 • Revaccinatie: niet aanbevolen

Ten slotte zijn er de personen ouder dan 85 jaar. Momenteel zijn er weinig gegevens over het effect van pneumokokkenvaccinatie voor deze leeftijdsgroep. Op individuele basis en na inschatting van het risico op een pneumokokkeninfectie en van het immuunantwoord op het vaccin kan een vaccinatie overwogen worden. Daarbij wordt hetzelfde schema voorgesteld als voor mensen tussen 65 en 85 jaar.
Nog een wijziging in vergelijking met de eerdere aanbevelingen van de HGR is de opname van diabetes en neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico in de lijst met chronische aandoeningen die een indicatie vormen voor pneumokokkenvaccinatie.

Zie ook: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9562-vaccinatie-tegen-pneumokokken-volwassenen