ECHTT - Expertise Centrum dat kwaliteitsbevorderende samenwerkingsTrajecten tussen en met Huisartsen

6 jun 2012

ECHTT is een Expertise Centrum dat kwaliteitsbevorderende samenwerkingsTrajecten tussen en met Huisartsen ondersteunt en begeleidt

Een hulpmiddel voor uw

  • duopraktijk
  • groepspraktijk
  • samenwerkingsverband
  • wachtdienst
  • elke andere professionele samenwerkingsvorm...

Waarvoor kunt u bij ECHTT terecht?

  • Faciliteren van startende samenwerking
  • Begeleiden in het expliciteren van inhoud en visie
  • Resultaatgericht coachen van lopende samenwerkingen
  • Interveniëren bij meningsverschillen, conflicten en schakelmomenten
  • Bemiddelen bij falende samenwerking

Samenwerkingsverbanden bieden mogelijkheden tot het bevorderen van professionele voldoening en levenskwaliteit.

Samenwerken is een dynamisch proces. Het opstarten en begeleiden van dit traject is onze expertise.

Dit concretiseert zich in het bevorderen en bewaken van communicatie, transparantie, evenwicht en management op elk terrein en in elke fase van de samenwerking.

Het basisaanbod van ECHTT is coaching door huisartsen voor huisartsen.

De kerngroep bestaat uit ervaren huisartsen met professionele opleiding en expertise op vlak van samenwerking.

Dit begeleidingstraject kan aangevuld worden met advies over architectuur, juridische aspecten, organisatie, bemiddeling, ...

Hiervoor werkt ECHTT samen met externe deskundigen.

Meer weten? www.echtt.be