Domus Medica & Rode Kruis Vlaanderen slaan de handen in elkaar

Heeft uw huisartsenpraktijk nood aan logistieke ondersteuning? Kent u iemand uit uw omgeving die zich wil inzetten voor uw huisartsenpraktijk? Als huisartsenpraktijk kan u juridisch gezien geen vrijwilligers aannemen maar door een samenwerking met het Rode Kruis is dit in deze uitzonderlijke tijden toch mogelijk!

Domus Medica vzw stuurde een aantal weken geleden een vragenlijst uit naar meer dan 3.000 huisartsen om na te gaan hoe zij de aanpak van de infectiepathologie in het najaar zien. Hieruit bleek dat er dringend nood is aan ondersteuning van huisartsenpraktijken om grote uitval van huisartsen te vermijden. Dit betreft zowel ondersteuning op administratief vlak als op vlak van praktijkorganisatie.  

In principe is het onmogelijk om vrijwilligers in te zetten in uw huisartsenpraktijk. Echter, is Domus Medica verheugd om mee te kunnen delen dat een samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen opgestart werd. Vrijwilligers van het Rode Kruis alsook burgers die zich speciaal inzetten als ‘crisisvrijwilliger’ kunnen zich tijdens deze crisissituatie ook in huisartsenpraktijken inzetten. 

Dankzij de logistieke hulp kunnen (para)medische profielen zich vrijhouden voor andere levensreddende taken. Vanaf heden kan u uw hulpvraag indienen via het online formulier van het Rode Kruis. 

Nadat u zich aangemeld heeft, kan u concretiseren wanneer u graag hulp zou krijgen in uw huisartsenpraktijk, alsook welke hulp. Uw hulpvraag wordt opgenomen in de app van het Rode Kruis. Vrijwilligers van het Rode Kruis en burgers kunnen de concrete hulpvragen in een straal van 30 km van hun woonplaats raadplegen. Crisisvrijwilligers tekenen zich via de app in voor een tijdsslot. U krijgt een account op de applicatie waarin u de inschrijvingen kunt opvolgen en consulteren.

Recent riep het Rode Kruis burgers op om zich te registreren als crisisvrijwilliger. Kent u iemand uit uw omgeving die een handje wil toesteken in uw huisartsenpraktijk? Verwijs hen dan door naar het formulier voor crisisvrijwilligers waar zij zich kunnen opgeven en kandidaat stellen voor uw huisartsenpraktijk. Op deze manier helpen we elkaar: u kan als huisarts beroep doen op vrijwilligers van het Rode Kruis en het aantal vrijwilligers van het Rode Kruis wordt groter! 

De vrijwilligers zijn via het Rode Kruis verzekerd tijdens alle activiteiten die zij voor in de huisartsenpraktijk uitvoeren in het kader van het vrijwilligerswerk. Deze verzekering dekt lichamelijke schade na ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De verzekering dekt geen ziekte, besmetting of de gevolgen daarvan.

U kan via het Rode Kruis beroep doen op vrijwilligers voor logistieke ondersteuning. De vrijwilligers mogen volgende taken uitvoeren: 

  • Mondmaskers uitdelen aan patiënten
  • Desinfecteren van oppervlakken en ruimtes
  • Poetsen van ruimtes
  • Administratieve ondersteuning
  • Onthaal van patiënten
  • Registratie van patiënten

Voor de goede orde delen Domus Medica en het Rode Kruis een aantal huisregels mee:

  • Er geldt een beroepsgeheim en discretieplicht voor de vrijwilliger die werkzaam is in een huisartsenpraktijk. Dit houdt in dat de vrijwilliger geen gegevens vrij mag geven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen. Het gaat om informatie die de vrijwilliger krijgt van patiënten maar ook informatie over de huisartsenpraktijk waar de vrijwilliger werkt. 
  • Zoals reeds gesteld kan U beroep doen op vrijwilligers voor logistieke ondersteuning. Andere taken, en specifiek zorgkundige of verpleegkundige ondersteuning, mogen niet uitgevoerd worden door de vrijwilligers. Indien de vrijwilliger – al dan niet op Uw verzoek – toch dergelijke taken zou uitoefenen, is zulks niet zonder risico. Domus Medica verzoekt U dan ook de vrijwilligers effectief logistieke taken te laten uitvoeren. Zo zal de samenwerking gegarandeerd vlot verlopen!
  • De huisartsenpraktijk voorziet persoonlijk beschermingsmateriaal voor de vrijwilliger. Deze dient hiervoor niet zelf in te staan. Het is bovendien van belang dat er op geen enkele wijze een onderscheid wordt gemaakt tussen het vast personeel van de huisartsenpraktijk en de vrijwilliger op het gebied van toekenning van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Domus Medica vindt het belangrijk dat iedereen optimaal beschermd wordt.
  • Het Rode Kruis staat in voor de verzekering van de vrijwilligers. 

Indien u nog vragen hebt, kan u contact opnemen met juridisch.advies@domusmedica.be