Heel wat vrijberoepsbeoefenaars werken samen met collega’s om kosten te delen (denk maar aan de kosten van een praktijkruimte, machines, de elektronische agenda,…). Afhankelijk van de wijze waarop die samenwerking vorm gegeven is (juridisch gestructureerd is), kan u mogelijks gebruik maken van een btw-vrijstelling die u toestaat om geen btw aan te rekenen op de aanrekening van deze kosten.

De btw-wetgeving voor zelfstandige groeperingen of kostendelende verenigingen was al een tijdje geleden aangepast, maar eind 2016 publiceerde de overheid een circulaire met alle praktische uitvoeringsmodaliteiten. We zetten de voorwaarden – waaronder een meldingsplicht voor 31 januari – voor u op een rij.

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht wilt u misschien uw trouwe partners of relaties verrassen met een eindejaarsgeschenk. Hoe worden dergelijke relatiegeschenken fiscaal behandeld? Kan u deze fiscaal aftrekken?

We hebben u in een eerder bericht reeds geïnformeerd over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst betreffende het schenken van een levensverzekering. In het verleden werd deze techniek vaak gebruikt als een efficiënt instrument om aan successieplanning te doen.

Particulieren die ‘snelle’ meerwaarden realiseren op beursgenoteerde aandelen en financiële afgeleiden, zijn op die meerwaarden belastbaar sinds 1 januari 2015. De meerwaarden zijn ‘snel’ gerealiseerd indien de aan- en verkoop gebeurt binnen een termijn van 6 maanden. Indien de verkoop gebeurt na 6 maanden dan is in de regel geen meerwaardebelasting verschuldigd, behoudens indien de fiscus een ‘speculatieve’ verrichting kan bewijzen.

De federale regering gaat vanaf 1 januari 2017 bedrijfswagens voor werknemers of bedrijfsleiders zwaarder belasten indien de werkgever of vennootschap ook de brandstofkosten draagt. De extra belasting komt ten laste van de werkgever of vennootschap. De werknemer of bedrijfsleider zal dus in 2017 geen lager nettoloon ontvangen door die extra belasting. Hierna geven we u een korte toelichting over de fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 2017.

Belgische rijksinwoners worden belast op hun wereldwijd inkomen. Ze moeten dan ook de inkomsten van een in het buitenland gelegen onroerend goed aangegeven in hun Belgische belastingaangifte. Een recente circulaire van 29 juni 2016 licht toe hoe dit moet gebeuren en hoe de zgn brutohuurwaarde mag worden bepaald.

Een verwittigde belastingplichtige is er meer waard... zeker indien het gaat om zgn fiscale indiciaire controles. Een indiciaire controle wordt in de praktijk geregeld gebruikt door de fiscus. Tijdens zo een controle maakt de fiscus een balans tussen de uitgaven en inkomsten van de belastingplichtige.

Wanneer echtgenoten onroerende of roerende goederen schenken en zich het vruchtgebruik op de geschonken goederen voorbehouden, hebben zij ook dikwijls de wens dat het vruchtgebruik van de eerstoverleden schenker zou toevallen aan de langstlevende van de schenkers.

Om e-commerce te stimuleren en beter te beveiligen is een nieuw fiscaal voordeel in het leven geroepen, de zogenaamde investeringsaftrek voor digitale investeringen. Dankzij de nieuwe maatregel kunnen zelfstandigen en kleine vennootschappen voor investeringen vanaf 2015 genieten van een investeringsaftrek van 13,5% op bepaalde digitale investeringen.