1. Detectie kan door apothekers gebeuren

 • a. op eigen initiatief
 • b. door derden (bv familie, vrienden, buren,...)
 • c. via verwijzer

1. klinische tekens

 • alcoholgeur, rode gezichtskleur

2. psychosociale problemen

 • aan de hand van voorgeschreven medicatie
 • gesprek met betrokkene

3. gedrag

 • slecht persoonlijk functioneren
 • verwarde taal
 • regelmatig terugkerend gedrag
 • verward gedrag

2. Mogelijke taken apothekers

1. i.v.m. advies

 • twijfel over de taak
 • neutrale houding aannemen
 • motivatie verhogen
 • discrepantie verhogen
 • doorverwijzen
 • informatie geven over negatieve gevolgen
 • eventueel folder
 • adviseren te minderen
 • vertrouwenspersoon zijn
 • activeren
 • ontwenning
 • hulp suggereren

2. i.v.m. crisissituaties

 • in crisissituaties komt men niet in de apotheek
 • melding
 • mantelzorg inschakelen
 • discrepantie verhogen
 • specifieke afspraken met patiënt maken
 • controle op inname medicatie
 • sociale kaart

3. i.v.m. langdurige begeleiding

 • controle op inname medicatie
 • motiveren
 • luisteren
 • hulp mits compensatie
 • beschikbaarheid aangeven
 • gevolgen en problemen duiden
 • advies
 • informatie verstrekken
 • melding
 • overleg
 • familie betrekken

 

3. Moeilijkheden voor apothekers

1. bij detectie

 • aankaarten bij patiënt
 • tijd
 • late detectie
 • ontkenning
 • omgaan met emoties patiënt
 • agressief gedrag

2. bij advies

 • ontkenning
 • agressief gedrag
 • te weinig info om door te geven
 • continuïteit
 • privacy
 • tijd
 • medewerking patiënt/herhaling
 • gebrekkige kennis sociale kaart
 • nood aan model voor hulp

3. bij nazorg

 • herval
 • weerstand patiënt
 • geen continuïteit
 • nood aan hulpmodel
 • nood aan informatie over de evolutie van de patiënt
 • blijvende stimulatie nodig
 • therapietrouw
 • tijdsgebrek
 • privacy problemen
 • gebrek aan samenwerking, overleg, communicatie
 • shopping
 • beroepsgeheim

4. bij samenwerking

 • gebrek aan samenwerking, overleg en communicatie
 • gebrekkige kennis sociale kaart

 

4. Vormingsnoden voor apothekers

 • Hulpmodel
 • Hoe advies verlenen?
 • Sociale kaart
 • Detectie (signalen herkennen)

 

5. Details van de apothekers: klik hier

Activiteiten van Domus Medica