Standaardglas Of Standaardeenheid Alcohol = +/- 10g Pure Alcohol1

Bijvoorbeeld:

 • 250 ml bier met 5% alcohol
 • 100 ml wijn met 12% alcohol    
 • 85 ml versterkte wijn (bijv. sherry) met 15% alcohol
 • 40 ml likeur of aperitief met 30% alcohol
 • 30 ml sterke drank met 40% alcohol


Veilige drinkgrenzen1

Mannen:

 • Niet meer dan 4 standaardglazen per dag
 • Maximum 21 standaardglazen per week

Vrouwen:

 • Niet meer dan 2 standaardglazen per dag
 • Maximum 14 standaardglazen per week

Minimum 2 dagen per week zonder alcohol

Geen alcohol in volgende situaties:

 • Bij het besturen van voertuigen/machines
 • Bij zwangerschap of borstvoeding
 • Bij bepaalde aandoeningen
 • Bij gebruik van sommige geneesmiddelen


Drinkpatronen1

Veilig of laag risico gebruik

een niveau van alcoholgebruik dat binnen de veilige drinkgrenzen valt

Problematisch gebruik:

Overmatig gebruik: een niveau van alcoholgebruik of patroon van drinken dat op den duur zeer waarschijnlijk in schade zal resulteren

Schadelijk gebruik: een patroon van alcoholgebruik dat lichamelijke of geestelijke schade toebrengt. In tegenstelling tot ‘overmatig drinken’ vereist de diagnose ‘schadelijk drinken’ dat er al schade is bij de gebruiker

Afhankelijkheid Van Alcohol: een geheel van fysiologische, gedragsmatige en cognitieve uitingen waarbij alcoholgebruik een veel hogere prioriteit krijgt dan andere gedragingen die voorheen een grotere waarde hadden. Belangrijk hierbij is de drang om alcohol te drinken. Bij hervatting van drankgebruik na een periode van onthouding treden de verschijnselen van dit syndroom vaak snel weer op.

Illustratie-alcohol

 


Kort advies1

Kort advies is een minimale interventie die gemiddeld 10 minuten in beslag neemt, waarbij het alcoholgebruik van de patient, veilige drinkgrenzen en de manier om die te bereiken besproken worden. Daarna worden al of niet afspraken gemaakt voor vervolgconsulten.

Bij korte counselling (20-30 minuten) komen dezelfde elementen aan bod maar wordt hierbij ook rekening gehouden met het motivationele stadium waarin de patiënt zich bevindt. Doorgaans worden hier enkele vervolgconsulten gepland.


Motivationele gespreksvoering:

is een methode om cliënten te helpen hun problemen of levenswijze aan te pakken en hiertoe te motiveren. Cliënten worden gestimuleerd in te zien dat zij een probleem hebben. Met motiverende gespreksvoering versterkt een hulpverlener de intrinsieke motivatie om te veranderen door de ambivalentie van de cliënt te onderzoeken en op te lossen2. Dit is gebaseerd op de theorieën ontwikkeld door Miller en Rollnick. Dit is ook gerelateerd aan de client centered psychotherapie, gedragstherapie en directieve therapie. Deze aanpak heeft met name zijn nut binnen de verslavingszorg3.


EPSI: Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie4

De EPSI is verbonden met de spoedgevallendiensten van algemene hospitalen en is gericht op het tot rust brengen van personen met psychische of psychiatrische problemen of slachtoffers via crisisbegeleiding in samenwerking met de omgeving. Het gaat veelal om middelen gebonden stoornissen (33-50%), psychose (7-15%), stemmingsstoornissen (9-20%) of aanpassingsstoornissen (7-17%). Acute intoxicaties (30%), emotionele ontreddering (23%), zelfmoordpogingen (18%) en storend gedrag (11%) zijn frequente redenen van aanmelding5.

 


 1. Deze definities komen uit het trainingspakket van Phepa (Primary Healthcare European Project on Alcohol) en uit het 'Drink Bewust Vlaanderen' deskundigheidsbevorderingspakket voor eerste lijn i.v.m. problematisch alcoholgebruik van VHI, Domus Medica, VAD en PAN.
 2. Vrij naar Bartelink, C., 2010. Motiverende gespreksvoering. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
 3. Vrij naar Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen, Werkwijze motiverende gespreksvoering (geraadpleegd op 19 januari 2011)
 4. ZNA Stuivenberg, Crisis (EPSI: Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie)  (geraadpleegd op 19 januari 2011)
 5. De Fruyt J., Urgentiepsychiatrie: zoekend naar een eigen plaats, woordenschat en middelen. De agenda Psychiatrie, nummer 27, 2003.

 

Activiteiten van Domus Medica