De FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu organiseert op 28 september een conferentie over de hervorming van het Koninklijk Besluit nr. 78.

Huisartsen schrijven vooral geneesmiddelen voor die betrekking hebben op het hartvaatstelsel. Dat blijkt uit cijfers voor 2015 die het Riziv vandaag bekendmaakt.

De Nationale Raad van de Orde van Artsen boog zich op haar vorige vergadering over de vraag of een arts tijdens een raadpleging een farmaceutisch product mag toedienen dat hij zelf heeft aangeschaft.

Het KCE beseft dat de adviezen en de richtlijnen die het publiceert, slechts mondjesmaat tot de (huis)artsen doordringen. Daarom bevraagt het (huis)artsen in een online enquête naar hun verzuchtingen.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) publiceerde dinsdag zijn advies over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2016-2017.

In uitvoering van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsloten voor 2016-2017 werd het bedrag voor het afsluiten van een GMD voor patiënten tussen 45 en 74 jaar met het statuut ‘chronische aandoening’ bepaald op 55 euro.

In 2014 kregen meer dan 800.000 kinderen, ofwel vier kinderen op tien, een antibioticum (systemisch of oftalmologisch) voorgeschreven. Dat blijkt uit cijfers van het Riziv.

Het Riziv bevroeg vorig jaar 220 huisartsen over het gebruik van het Globaal Medisch Dossier.

Net voor ze op vakantie vertrokken, verzamelden de ministers van de regering Michel om de realisaties van de afgelopen twee jaar in de schijnwerpers te zetten. Ook minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stuurde een persbericht de wereld in om te wijzen op de inspanningen die ze als minister leverde.

Een jaar geleden (27 juli 2015) sloot minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block het Toekomstpact af met de farmaceutische industrie. Een jaar later blikt ze tevreden terug.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4