Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen stelde gisteren de meest recente cijfers voor over de levensverwachting van de Vlaming en over de belangrijkste doodsoorzaken. Een goed-nieuws-show met een klein zwart randje.

Om de handicap van een persoon te kunnen evalueren, heeft de DG Personen met een handicap informatie nodig van de behandelende arts. Sinds juli neemt de DG zelf contact op met de arts om deze informatie door te sturen.

Sinds begin dit jaar verstuurt het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) op geregelde tijdstippen een nieuwsbrief uit speciaal voor huisartsen. Deze week verscheen editie nummer vier met daarin aandacht voor de opsporing van kindermishandeling, de enquête over de praktijkrichtlijnen en aandacht voor het programma voor 2017.

Door het inzetten van een ‘specialistische huisarts’ probeert de Nederlandse gemeente Nijkerk de doorverwijzing van jongeren naar de geestelijke gezondheidszorg te stroomlijnen.

Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) lanceerde deze week een campagne om via de ouders een gezonde levensstijl te promoten bij kinderen en jongeren.

De FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu organiseert op 28 september een conferentie over de hervorming van het Koninklijk Besluit nr. 78.

Huisartsen schrijven vooral geneesmiddelen voor die betrekking hebben op het hartvaatstelsel. Dat blijkt uit cijfers voor 2015 die het Riziv vandaag bekendmaakt.

De Nationale Raad van de Orde van Artsen boog zich op haar vorige vergadering over de vraag of een arts tijdens een raadpleging een farmaceutisch product mag toedienen dat hij zelf heeft aangeschaft.

Het KCE beseft dat de adviezen en de richtlijnen die het publiceert, slechts mondjesmaat tot de (huis)artsen doordringen. Daarom bevraagt het (huis)artsen in een online enquête naar hun verzuchtingen.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) publiceerde dinsdag zijn advies over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2016-2017.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4