De Prijs van de Vlaamse Huisarts wordt dit jaar gedeeld door Rita Vanobberghen en Bram Spinnewijn. Jos De Smedt krijgt als eerste de Carrière-Award van Domus Medica uitgereikt. De drie huisartsen kregen hun prijs uitgereikt tijdens de Jaarstarter van Domus Medica.

Aan de Prijs van de Vlaamse Huisarts is een geldsom van 5000 euro verbonden, geschonken door de AstraZeneca Foundation. Toen hij in 2009 de Prijs van de Vlaamse Huisarts won, besliste Marc Lemiengre, de hoofdredacteur van Huisarts Nu, dat bedrag ter beschikking te stellen van een nieuwe prijs voor jonge auteurs.

jaarstarter2012Tijdens de druk bijgewoonde Jaarstarter van Domus Medica sprak voorzitter Maaike Van Overloop afgelopen zondag de hoop uit dat Domus Medica kan evolueren van een huis tot een thuis voor huisartsen.

In het akkoord dat artsen en ziekenfondsen eind december van vorig jaar afsloten, staat uitdrukkelijk vermeld dat de regering zonder verwijl werk moet maken van de invoering van Impulseo III. De ministerraad van vorige week vrijdag keurde hierover een ontwerp van Koninklijk Besluit goed.

Maandag 23 januari publiceerde het Belgisch Staatsblad de tekst van het akkoord dat vertegenwoordigers van artsen en ziekenfondsen op 21 december 2011 afsloten. Huisartsen die zich willen deconventioneren of partieel conventioneren, hebben tot uiterlijk 22 februari de tijd om dat aan het Riziv te laten weten.

Vanaf 1 februari wijzigt de regeling derdebetaler (RDB) bij het afsluiten van een GMD of een GMD+. Voor het GMD en het GMD+ zelf kan de patiënt nog steeds de RDB aanvragen. De verplichte koppeling aan de raadpleging vervalt en wordt zelfs verboden. Tenzij de patiënt sociale derdebetaler kan inroepen. Dat besliste de medicomut.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4