De generische sector is, bij monde van FeBelGen, niet te spreken over de besparingen die hem opgelegd worden door de regering Di Rupo I. Paradoxaal vindt de koepelorganisatie van de generische industrie omdat niet de generische, maar wel de merkgeneesmiddelen, voor de grootste uitgavenpost blijven zorgen.

De Vlaamse ministers Jo Vandeurzen van Welzijn en Volksgezondheid, Pascal Smet van Onderwijs en Jeugd en Philippe Muyters van Sport stelden gisteren (29 februari) samen met Sensoa en Child Focus een engagementsverklaring voor ‘ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang’.

Net geen negen huisartsen op tien aanvaarden de conventie die artsensyndicaten en ziekenfondsen eind vorig jaar afsloten. Dat is een fractie meer dan vorig jaar. Bij de specialisten ligt de verwerping van het akkoord traditioneel een pak hoger. Dat is ditmaal niet anders.

Het rapport dat het federaal Kenniscentrum (KCE) eind december uitbracht over de toekomst van de wachtdienst door huisartsen, werd weliswaar in verschillende media aangehaald, maar nergens echt diepgaand bekeken. De conclusies van het rapport werden daarbij meestal slechts oppervlakkig vermeld.

Maandag organiseerde de Vlaamse regering een grootschalig opgezette rondetafel over ICT in de zorg. De aanwezigheid van maar liefst drie Vlaamse ministers (minister-president Kris Peeters, minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen en minister van Innovatie Ingrid Lieten) toont aan dat Vlaanderen in Actie (ViA) hier werk wil van maken.

Huisarts Nu wijdde in december een volledig themanummer aan de vraag wat er nu het dringendst en het meest nodig is: meer huisartsen of beter functionerende huisartsenpraktijken.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen wil vanaf 2014 niet minder dan 1,9 miljoen Vlamingen op darmkanker laten onderzoeken. Dat zei hij vorig weekeind naar aanleiding van Wereldkankerdag (4 februari). Uiteraard speelt de huisarts een belangrijke rol in deze campagne.

Hoewel de Medicomut onlangs besliste dat de regeling derdebetaler (RDB) bij het afsluiten van een GMD of een GMD+ vanaf 1 februari 2012 moest veranderen, wijzigt er voorlopig niets aan de bestaande situatie. De nodige KB’s zijn nog niet klaar.

De Prijs van de Vlaamse Huisarts wordt dit jaar gedeeld door Rita Vanobberghen en Bram Spinnewijn. Jos De Smedt krijgt als eerste de Carrière-Award van Domus Medica uitgereikt. De drie huisartsen kregen hun prijs uitgereikt tijdens de Jaarstarter van Domus Medica.

Aan de Prijs van de Vlaamse Huisarts is een geldsom van 5000 euro verbonden, geschonken door de AstraZeneca Foundation. Toen hij in 2009 de Prijs van de Vlaamse Huisarts won, besliste Marc Lemiengre, de hoofdredacteur van Huisarts Nu, dat bedrag ter beschikking te stellen van een nieuwe prijs voor jonge auteurs.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4