Het Instituut voor Tropische  Geneeskunde, Be-cause Health en Sensoa ontwikkelden samen een e-tutorial over seksuele en reproductieve gezondheid die gisteren door minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander Decroo (Open VLD) werd voorgesteld.

Het Riziv moderniseert een aantal webtoepassingen die ook voor artsen nuttig zijn.

Sinds 1 januari van dit jaar moet u de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. Oude modellen moet u afleveren bij uw lokale belastingkantoor.

Onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie toont aan dat de helft van de patiënten die een second opinion vroegen aan een andere arts, ook effectief een ander behandeladvies kregen dan van hun eigen arts. Toch is enige nuance op zijn plaats.

Het Comité voor de Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) keurde enkele kwaliteitsbevorderende programma’s goed in het kader van het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO).

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de regering een nieuwe definitie goed van het begrip ‘goedkoopste geneesmiddel’.

De vaccinatiegraad bij Vlaamse baby’s en peuters blijft erg hoog. Dat blijkt uit het vierjaarlijkse onderzoek dat de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid en waarvan de resultaten gisteren werden gepubliceerd.

Meer dan driekwart van de actieve huisartsen in België schrijft in meer dan de helft van de gevallen de goedkoopste geneesmiddelen voor. Bijna één op vijf haalt zelfs meer dan 60% goedkoopste geneesmiddelen.

Sinds 1 februari van vorig jaar kan een huisarts een patiënt met diabetes type 2 opnemen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 – voortraject’. In dat kader moet de huisarts een aantal gegevens uit het GMD overdragen via het Healthdata-platform. Deze gegevensoverdracht start in de loop van dit jaar, maar de exacte datum is nog niet gekend.

Voortaan kunnen Nederlandse vrouwen tot ze 6,5 weken zwanger zijn, bij hun huisarts terecht voor een abortuspil. De minister van Volksgezondheid Edith Schippers vindt dit een logisch gevolg van de vertrouwensrelatie die er bestaat tussen de huisarts en zijn patiënt, wat drempelverlagend werkt voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4