Mag een arts bij betwisting van een testament inzage verlenen in het medisch dossier van de overleden patiënt? Een vraag waarover de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich boog.

Mag een arts die geen therapeutische relatie heeft met een patiënt, deze patiënt zonder diens toestemming onderzoeken in opdracht van een derde en in het kader van de opstelling van een omstandige geneeskundige verklaring met het oog op de aanstelling van een bewindvoerder? Over die vraag boog de Nationale Raad van de Orde van Artsen zich.

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) organiseert op zaterdag 18 februari een studiedag over de rol van de apotheker in de gezondheidszorg.

Veel van de onderzoeken die een patiënt voor een operatie ondergaat, zijn onnodig. Dat zegt het Federaal Centrum voor de Gezondheidszorg (KCE) in een rapport dat deze week verscheen.

Vandaag werd het nieuwe medisch interventieplan voorgesteld. Normaal een taak van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Die moest echter omwille van familiale omstandigheden verstek laten gaan.

Sinds 1 januari geldt voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en aan het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) een nieuwe regeling voor de kinesitherapieverstrekkingen.

Vlaamse studenten geneeskunde en hun Franstalige collega’s staan lijnrecht tegenover elkaar in hun houding tegenover de politiek die minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voert.

AADM (waarvan Domus Medica deel uitmaakt) maakt zijn standpunt kenbaar omtrent de ontbinding van het conventieakkoord naar aanleiding van het verschijnen van de programmawet 25 december 2016:

Christiaan Decoster gaat op pensioen als directeur-generaal Gezondheidszorg van de federale overheidsdienst Volksgezondheid en wordt opgevolgd door Pedro Facon. Die is momenteel nog kabinetschef gezondheidszorg op het kabinet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgverstrekker de nieuwe modellen van getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken. De overgangsperiode waarin de oude modellen nog gebruikt mochten worden, loopt af op 31 december 2016. Er is wel een tolerantieperiode voorzien tot en met 30 juni 2017. In deze periode zullen de ziekenfondsen toch nog terugbetalen bij gebruik van de oude modellen.

Filip-nieuwskijker

Filip Ceulemans
volgt voor u de actualiteit op.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4