Nieuws - algemeen

Op 16 februari 2016 stelde Minister Vandeurzen op een druk bijgewoonde Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen' zijn hervormingsplannen voor de eerste lijn voor.

Onderzoek van de Nederlandse Patiëntenfederatie toont aan dat de helft van de patiënten die een second opinion vroegen aan een andere arts, ook effectief een ander behandeladvies kregen dan van hun eigen arts. Toch is enige nuance op zijn plaats.

Het Comité voor de Evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen (CEG) keurde enkele kwaliteitsbevorderende programma’s goed in het kader van het Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO).

De oorspronkelijke Domus Medica-richtlijn Depressie dateert van 2008. Sindsdien is er toenemende aandacht voor de aanpak van depressie bij ouderen en voor een multidisciplinaire en gestructureerde aanpak in woonzorgcentra. Ook de niet-medicamenteuze aanpak van depressie is meer en beter onderzocht. Daarnaast gaat de richtlijn ook dieper in op samenwerking en verwijzing binnen de eerste, tweede en derde lijn.

Tijdens de Jaarstarter op 4 februari nam Domus Medica officieel afscheid van zijn uittredend voorzitter, Maaike Van Overloop. De fakkel werd overgedragen aan Roel Van Giel. Beide delen dezelfde gedrevenheid voor het huisartsenberoep én voor Domus Medica.

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de regering een nieuwe definitie goed van het begrip ‘goedkoopste geneesmiddel’.

De vaccinatiegraad bij Vlaamse baby’s en peuters blijft erg hoog. Dat blijkt uit het vierjaarlijkse onderzoek dat de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen uitvoeren in opdracht van de Vlaamse overheid en waarvan de resultaten gisteren werden gepubliceerd.

Meer dan driekwart van de actieve huisartsen in België schrijft in meer dan de helft van de gevallen de goedkoopste geneesmiddelen voor. Bijna één op vijf haalt zelfs meer dan 60% goedkoopste geneesmiddelen.

Sinds 1 februari van vorig jaar kan een huisarts een patiënt met diabetes type 2 opnemen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 – voortraject’. In dat kader moet de huisarts een aantal gegevens uit het GMD overdragen via het Healthdata-platform. Deze gegevensoverdracht start in de loop van dit jaar, maar de exacte datum is nog niet gekend.

We werken aan een betere, snellere en meer betrouwbare integratie tussen het aanmelden op de Domus Medica website en onze ledenadministratie.

Ander nieuws

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4