zorgpad2

Definitie

Een zorgpad beschrijft het ideale en te verwachten verloop prospectief voor een afgebakende patiëntenpopulatie.

Zorgtraject en zorgprogramma zijn termen die RIZIV en FOD gebruiken in regelgeving om financiering toe te kennen voor chronisch zieken en voor complexere zorgsituaties.

Zorgpaden worden ontwikkeld door een "locally agreed" multidisciplinair team bestaande uit vertegenwoordigers van alle zorg- en hulpverleners (en bij voorkeur ook patiënten) betrokken bij deze afgebakende patiëntenpopulatie. Het 'standaard' zorgpad beschrijft dit verloop voor de ganse groep van patiënten met eenzelfde problematiek.

Een zorgtraject organiseert de aanpak en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.
Momenteel is een zorgtraject, onder bepaalde voorwaarden, voorzien voor patiënten met:

  • chronische nierinsufficiëntie
  • type 2 diabetes.

In de toekomst zouden ook andere chronische aandoeningen voor een zorgtraject in aanmerking kunnen komen.
Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk de patiënt, de huisarts en de specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een “zorgtrajectcontract” door de 3 partijen en loopt gedurende 4 jaar.
Zodra het model van zorgcontract vrijgegeven wordt door het RIZIV zal Domus Medica dit via de website ter beschikking stellen.

De VDV ( Vlaamse vereninging voor Diabetes ) verwoordt het zo :

Het zorgtraject is een verbintenis tussen 3 personen, rechtstreeks betrokken bij de diabeteszorg: de persoon met type 2 diabetes, zijn huisarts en zijn geneesheer-specialist. Om die verbintenis te concretiseren, wordt een contract voor 4 jaar opgesteld en ondertekend.
Het persoonlijk engagement van de patiënt is eveneens belangrijk om verwikkelingen door de aandoening te vermijden.
De huisarts speelt in dit traject de rol van coördinator, hij is immers goed geplaatst om te weten hoeveel informatie, motivatie, ondersteuning en begeleiding de patiënt nodig heeft, rekening houdende met zijn medische, persoonlijke, sociale en familiale context. Vanuit zijn expertise ondersteunt de specialist de huisarts.

Zorgprogramma's worden ontwikkeld door de overheid (bijv. federaal/ RIZIV), voor een bepaalde patiëntenpopulatie met een gelijkaardige pathologie. Deze zorgprogramma's bevatten een aantal krijtlijnen/structurele voorwaarden waarin de betrokken zorg- en hulpverleners werken. Deze zorgprogramma's zijn mede gebaseerd op bestaande richtlijnen. Ze omschrijven de betrokken disciplines, hun taken en coördinatieafspraken. Ze regelen een juiste financiering om de opdrachten mogelijk te maken. Ze omschrijven via welke data kwaliteitsopvolging zal gebeuren.?

In de Belgische realiteit schrijft de FOD Volksgezondheid een aantal zorgprogramma’s voor aan ziekenhuizen , die hiervoor financiering kunnen krijgen. Dikwijls wordt in zo’n zorgprogramma opgelegd dat de samenwerking met de eerste lijn ook voorzien moet worden.


U moet aangemeld zijn om reacties te kunnen plaatsen.